دوقطبی هویتی، بسترساز تروریسم غربی

Entezarimostafa

فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ درحالی حتی در آمریکا هم قابلیت اجرایی پیدا نکرده که اخیرا برخی هواداران او می‌کوشند تا این سناریو را در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به اجرا بگذارند. نمونه‌اش، آلمان که یک چهره حزبی تندرو گفته است مشابه این فرمان مهاجرتی باید در آلمان به اجرا گذاشته شود. یا اینکه شخص ترامپ توصیه کرده فرانسه هم ورود مسلمانان به کشورش را منع کند.

ایده حصار کشیدن به دور کشورهای غربی که ترجمه‌ای مضحک از دکترین سد نفوذ در برابر گسترش کمونیسم در دهه های 1950 تا 1970 میلادی است، درحالی از سوی رادیکال‌های غربی تقویت می‌شود که کم نیستند صاحبنظرانی که معتقدند بحران تروریسم که اروپا و آمریکا را در دو دهه اخیر درگیر خود کرده، محصول سیاست‌های تحریک‌کننده دولت‌های اروپایی و آمریکایی است. تهدید مسلمانان، تبلیغات منفی علیه اسلام، شکل دادن به انواع جنگ‌های رسانه‌ای علیه جهان اسلام و دولت‌های اسلامی البته به‌جز دولت‌های وابسته همه و همه باعث شده تا مسلمانان در کشورهای غربی، فاصله خود را با این جوامع حفظ کرده و نگذارند تا در فرآیند جهانی شدن، هویت اسلامی آنها کمرنگ شود.

به این ترتیب درحالی دونالد ترامپ و متحدان رادیکال او در سایر کشورهای غربی، به تندی علیه اسلام و مسلمانان موضع می‌گیرند که این سیاست، بهترین فرصت را برای گروه‌های تروریستی ایجاد می‌کند تا با یارگیری از میان مسلمانانی که هویت خود را در معرض تهدید می‌بینند، به نبرد با فرهنگ و رفتارهای تحقیرآمیز دولت‌های غربی برخیزند. البته از یاد نباید یرد که اسلام اصیل، هرگز رفتار تندروهای تروریست را تایید نمی‌کند، با این وجود پیوند رادیکالیسم غربی و افراط‌گرایی اسلامی این روزها باعث شده تا فضا برای درک درست اسلام مشکل شود و به‌نظر می‌رسد غربی‌ها در حال تکرار همان اشتباهی هستند که جرج بوش پسر با طرح موضوع جنگ‌های صلیبی، به دام آن افتاد.

در چنین شرایطی، تنها راه فرار غرب از توسعه تروریسم، نه پیروی از سیاست‌های ترامپ و افتادن در دام رادیکالیسم هویتی، بلکه عبور از ایده‌های افراطی است. کشورهای اروپایی و حتی آمریکا باید با دفاع از اسلام میانه‌رو که ایران مدافع آن است، مانع از تحریک تندروها و یارگیری تروریست‌ها در خاک خود شوند. بذر نفرتی که ترامپ و هوادارانش در جوامع غربی علیه مسلمانان می‌کارند، میوه‌ای به جز تروریسم نخواهد داد و اولین قربانی این میوه مسموم نیز همان جوامعی هستند که تحت تاثیر شعارهای تند ضداسلامی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی کشورهایی چون فرانسه که قربانی تروریسم هستند، باید با اصلاح سیاست‌های سختگیرانه پیشین خود علیه نمادهای اسلامی، زمینه را برای ترمیم شکاف میان اسلام و غرب مهیا کرده و نگذارند ویروس ترامپ، دوقطبی هویتی در کشورهای غربی را تشدید کند.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9579237&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25