جلد هفتم مجموعه «تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» خواندنی شد

Majmoe Tarikh Enghelab Eslami564

تبیین و تحلیل رویدادهای سال‌های 60 و 61 در جلد هفتم از مجموعه «تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» تحت عنوان «پیروزی‌های بزرگ» با نظارت علمی دکتر جواد منصوری و به قلم غلامرضا بهداروندیانی منتشر شد.

به گزارش هابیلیان، جلد هفتم از مجموعه «تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» تحت عنوان «پیروزی‌های بزرگ» با نظارت علمی دکتر جواد منصوری و به قلم غلامرضا بهداروندیانی روانه بازار کتاب شد. این مجلد، به تبیین و تحلیل رویدادهای سال‌های 60 و 61 می پردازد.

کتاب شمتمل بر دو بخش است. بخش نخست خود چهار فصل دارد. فصل اول به بررسی و بازخوانی ترورهای منافقین از تابستان 1360 به بعد پرداخته و مقابله نهادهای امنیتی با «جلاد دهه 60» را به تصویر می کشد. فصل دوم به شکست کمونیست ها در حمله به آمل اختصاص دارد. فصل سوم یکی از مهمترین چالش های نظام جمهوری اسلامی یعنی کودتای قطب‌زاده – شریعتمداری را بررسی می کند و فصل چهارم به جنگ رسانه‌ای نظام سلطه با انقلاب اسلامی می‌پردازد.

موضوعاتی همچون: هرج و مرج در ایران، نقض حقوق بشر در ایران، جنگ طلبی، توسعه طلبی، جنگ قدرت در ایران و مشکلات اقتصادی، از مهمترین ادعاهای کذب و محورهای جنگ رسانه‌ای نظام سلطه بر ضد ایران بود که در این کتاب مو به مو بررسی شده است. بخش دوم کتاب نیز در دو فصل به بررسی رویدادهای داخلی کشور از جمله تحولات جبهه های جنگ، عملیات ها، عملکرد قوای سه گانه و نهادهای دولتی در این برهه می پردازد.

در بخشی از پیشگفتار این اثر می‌خوانیم: «مجموعه پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران در این دوره که با رهبری حضرت امام، نقش آفرینی قوا و نهادها، و یکپارچگی نیروهای مسلّح به دست آمده بود، تأثیر شگرفی در پیشبرد نظام جمهوری اسلامی و شکست مرحله ای، تدریجی و فزاینده ضدانقلاب بر جای گذاشت. آن چنان که آزادسازی خرمشهر در نتیجه هم افزایی نیروها و هماهنگی دستگاه های گوناگون، به عنوان یکی از دستاوردهای این دوران، در تاریخ کشور ماندگار شد.»

گفتنی است مجموعه «تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» به توصیف وقایع مختلف ازجمله وضعیت جبهه و جنگ، جریان‌شناسی، بررسی تحولات ساختاری و اجتماعی کشور، تبیین پیامدها و بازتاب خارجی مهمترین رخدادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب اسلامی می‌پردازد.


مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25