جریان شناسی تجزیه طلبان خلقی در خوزستان

Khozestan12خوزستان به عنوان یكی از استان های مهم ایران، دروازه ورود تشیع به ایران نامیده می شود كه دارای تركیب قومی متنوع و سابقه تمدنی درخشانی است، این استان همواره به عنوان پایگاه و پناهگاه تشیع نام برده شده است، اقوام مختلف استان خوزستان از دیرباز با برادری و همدلی و انعقاد قراردادهای حسن همجواری، نسبت به هم دارای رفتاری توام با رافت و میهمان نوازانه بوده اند، اما متاسفانه از ابتدای انقلاب شكوهمند اسلامی برخی جریانهای وابسته به انگلیس و حزب بعث عراق با طرح مسایل برتری نژادی كه برخلاف قوانین اسلامی است،‌ سعی در دنبال كردن اهداف استعماری خود داشتند، این جریانات با دامن زدن به تفاوتهای قومی بیشترین خیانت را به هویت های خوزستان بخصوص هویت عرب خوزستان داشتند، بطوری كه بعضا با انجام اقدامات مذبوحانه ای در طول جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی موجب خدشه به همدلی موجود و اعتبار تاریخی اقوام خوزستان شدند و در مواردی روند توسعه خوزستان را متوقف كرده و موجب فرار سرمایه و در نتیجه افزایش فقر و نا امنی در برخی شهرهای خوزستان شدند.

جریاناتی كه تحت عنوان خلق كرد، عرب، بلوچ و.. با تطمیع برخی افراد فریب به دنبال ایجاد پایگاهی در درون كشور بودند، به منظور نهادینه كردن بحث جدایی طلبی در ایران نیازمند پشتوانه های تاریخی و فرهنگی بودند. در خصوص هویت عرب در خوزستان یكی از پشتوانه های فرهنگی و تئوریكی كه اخیرا توسط دستگاه تفرقه افكنانه اسراییل و وهابی مطرح شده است، پروژه تبلیغ وهابیت است كه خوشبختانه با درایت علمای محترم استان بخصوص عشایر عرب با شكست سنگین مواجهه شده است.

پروژه دیگری كه از دهه شصت توسط تئوریسین های نژادی حزب بعث توصیه شده بود، پروژه ای مخفیانه تحت عنوان پروژه تعریب می باشد. پروژه ترحیل و تعریب توسط شخص صدام حسین پایه ریزی و در ابتدا در مناطق كردنشین و شهرهای شرقی عراق كه عموما دارای هویتهای ایرانی تبار بودند پیاده شد، در این پروژه جنایات بسیاری در پاكسازی نژادی و هویتی بر روی شیعیان ایرانی تبار و كردها صورت گرفت تا آثار غیر عربی این مناطق را از بین ببرد كه اسناد تكان دهنده آن پس از سقوط دولت صدام نمایان شد، هزاران جوان ایرانی تبار به آزمایشگاه های موادشیمیایی و تسلیحاتی فرستاده شدند تا از آنها به عنوان نمونه آزمایشگاهی استفاده گردد.

همچنین آثار و بناهای تاریخی، اسامی روستاها و شهرهایی كه ریشه فارسی یا كردی داشتند تغییر كرد و حتی در مواردی قبور مردم تخریب شد. ترحیل به معنای جابجا كردن مردم و تعریب در لغت به معنی عربی ساختن هویت، تاریخ و تركیب قومی و قلمرو سرزمینی آنچه قبلا عربی نبوده است می باشد. صدام حسین در ادعاهای خود در جمع سران كشورهای عربی خود را مرزدار عرب در مقابل ایرانیان معرفی می كرد و با این ترفند علاوه بر كسب حمایت سیاسی و معنوی، كمكهای مالی زیادی را نصیب خود می كرد.

تعریب و ترحیل در عراق باشدت هرچه تمامتر انجام شد و روستاهای زیادی از بین رفت و نزدیك به دومیلیون نفر از مردم در كشتارهای دسته جمعی و ضد انسانی نابود شدند. بر اساس این پروژه عامل زمین یكی از مهمترین اركان پیشبرد برنامه تعریب می باشد. با تصرف و استیلاء بر زمین(ولو به زور)جابجایی و استقرار قومی و از بین بردن نشانه های هویت قبلی و ایجاد هویت جدید در اولویت است، پیش از استیلاء بر زمین مرحله تعریب فرهنگی زمینه ساز ایجاد مشروعیت و ایجاد جو روانی بود، ادعاهایی که در خصوص سابقه هویتی برخی اماكن و مناطق القاء می گردد راه هایی همچون ارایه آمارهای ساختگی، تاریخ پردازی، حوادث تبلیغاتی مراحلی از پروژه ی تعریب می باشد، پس از گذشت مدتی از تبلیغات فرهنگی، مرحله تعریب فیزیكی آغاز می شد.

در این راه نیز اقداماتی نظیر ایجاد تنش های ساختگی قومی با همسایگان و نزاع های قومی وسوء استفاده های تبلیغی از آن... در مراحل بعدی قرار دارند. هرچند سال هاست كه دیكتاتور عراق از بین رفته است اما میراث شوم و استكبار جهانی همچنان به قوت خود باقی است و در پی ایجاد توطئه در خوزستان و دنبال كردن پرو‍ژهای شكست خورده آنان است.

دستگیری یك تیم خرابكار در درون مرزهای كشور در هفته اخیر كه قصد ایجاد ناامنی در استان داشتند بی شك كشف یكی از مراحل سلسله تعریب در استان است كه وظیفه ایجاد ناامنی ساختگی و سپس تبلیغ آن به عنوان یك تنش قومی طبیعی را داشتند. بررسی مراحل تعریب نشان می دهد كه تئوریسینهای آن همواره به دنبال ایجاد نا امنی هستند، لذا همه كسانی كه ناخواسته در دو سوی این پروژه قرار گیرند ناگزیر از ادامه یك بازی خطرناك اند كه حاصلی جز نا امنی و عدم توسعه ندارد.

ممكن است در استان خوزستان كسانی نادانسته وارد بازی استعماری تعریب شوند و نا خواسته به ابزار آن تبدیل گردند. پذیرش و تبلیغ آمار ساختگی، بازنمایی جعلیات تاریخی در خصوص اماكن و اشخاص و بازتولید تئوری های فرهنگی بعثیون در قالب اقدامات به ظاهر بشردوستانه و روشنفكرانه تلقین احساس اجحاف و ظلم، تضییع حقوق و محو هویت و در نتیجه تنش دائمی در خوزستان، دامهایی است كه بر سر راه فعالین اجتماعی و دلسوزان توسعه استان خوزستان قرار دارد، لذا بنظر خنثی سازی پروژه ای كه امنیت روانی و توسعه ی استان خوزستان را نشانه رفته بود پیروزی قابل توجه ای است كه به پیشگاه مقام معظم رهبری و فرزندان غیور این ملت تبریك گفته می شود.

همچنین اذعان اخیر یكی از فعالین سیاسی در خصوص نفوذ عناصری با انگیزه های قومی و سوء استفاده از آرمانهای عدالتخواهانه انقلابی در هیات های 7نفره واگذاری زمین و تقسیم اراضی زمین داران با نیات نژادی بیانگر این است كه دشمن بمنظور پبشبرد اهداف خود از هر عنوان و روشی برای نفوذ استفاده می كند و این نفوذ در هر رده ای امكان پذیر است. و چه بسا غفلتهایی كوچك در درازمدت ابزاریی برای پیشبرد پروژه خزنده استعمار در تعریب استان خوزستان باشد. هشیار باشیم تكرار نامهای ساخته شده توسط استعمار برای استان كهن خوزستان، ایجاد جنگ روانی و تهدید ضمنی مسئولین در خصوص امكان ایجاد نا آرامی های قومی تكرار آمارهای ساختگی توسط بیگانگان در خصوص تركیب قومی استان و ادعاهایی در خصوص مهاجر بودن اقوام موجود در استان، تاریخ پردازی در خصوص اماكن و غوغاسالاری رسانه ای همگی درشمار بخشهایی از پیشبرد پروژه تعریب خواهد بود ، پروژه ای كه ممكن است برخی جوانان تحصیلكرده یا حتی مسئولین نیز با غفلت در آن وارد شوند و به آلت دست بیگانگان تبدیل گردند.

لذا كلیه مردم ساكن در خوزستان بخصوص جوانان تحصیلكرده عرب زبان باید هشیاری خود را در خصوص دامهایی كه استعمارگان برای این استان در نظر گرفته است حفظ كنند، مسئولین دولتی و رسانه ها نیز وظیفه سنگینی در خصوص هشیاری در این دام مهلك استعمار كه یك تروریسم فرهنگی علیه روح و دل جوانان عزیز است بر عهده داریم..سرانجام این پروژه تنش قومی، فقر مضاعف؛ ایجاد بدبینی و نا آرام شدن استان و خوشحالی جبهه استكبار و وهابیون خواهد بود.


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9495620&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه