ترور ها موجب انسجام و اتفاق در بين ملت شده است

منافقین در ابتدا با پنابردن به دامان بني صدر که در پرونده سياه خود ايستادن در برابر امام(ره) و مردم را داشت و منشا تفرقه بود، در واقع در کنار دشمن داخلي ملت ايران قرار گرفتند

Hejazi

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي كل سپاه، سردار سيدمحمد حجازي معاون آماد، پشتيباني و تحقيقات صنعتي ستاد کل نيروهاي مسلح در سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر و روز مبارزه با تروريسم، ترور را نبردي نابرابر و استفاده از قوه قهريه در زمان عجز و ناتواني در برابر استدلال و منطق دانست و افزود: پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، تحليل دشمن همواره بر اين فرض استوار بود که انقلاب اسلامي به نفراتي محدود وابسته است و با ترور، حذف فيزيکي و از بين بردن آنها مي توان اين انقلاب را به شکست کشاند، از اين رو ترور شخصيتها و مسئولان نظام در دستور کار قرار گرفت.

وي تصريح کرد: امروز نيز اين تحليل و تفکر غلط در مورد دانشمندان هسته‌اي جمهوري اسلامي وجود دارد و دشمن با اين تصور که از ميان برداشتن چند نفر روند پيشرفت علم، دانش و تکنولوژي در کشور را متوقف مي‌کند، دست به ترور ناجوانمردانه جوانان پرتلاش اين مرز و بوم مي زند.

سردار حجازي اهداف دشمن را از پديده شوم ترور برشمرد و گفت: اثبات ناکارآمدي، ناتواني و ضعف نظام در حفظ مسئولان و افراد تاثيرگذار خود و القاي ضعف نظام در مقابله با عده معدودي که دست به ترور مي زنند از جمله اين اهداف است.

وي اضافه کرد: ايجاد ترس و دلهره در مسئولان نظام و وادارکردن آنها به عقب نشيني و تسليم در برابر نظام سلطه، همچنين جداکردن مردم از نظام جمهوري اسلامي از اهداف دشمن در ترور ها بوده که مي توان گفت به هيچ يک از اين اهداف دست نيافته و ناکام ماند.

معاون ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اينکه به لحاظ ماهيت، تروريستها را مي توان افرادي دانست که به دشمنان داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي جمهوري اسلامي پناه بردند، خاطر نشان کرد: اين افراد در ابتدا با پنابردن به دامان بني صدر که در پرونده سياه خود ايستادن در برابر امام(ره) و مردم را داشت و منشا تفرقه بود، در واقع در کنار دشمن داخلي ملت ايران قرار گرفتند.

وي در ادامه گفت: پناه بردن و قرارگرفتن در صف دشمن منطقه اي جمهوري اسلامي در سالهاي جنگ تحميلي و ايفاي نقش بعنوان ستون پنجم و عامل نفوذي دشمن در ضربه زدن به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و در نهايت پناه بردن به دشمن فرامنطقه اي ايران و قرار گرفتن در سايه حمايت امريکا و نظام سلطه ماهيت واقعي منافقان به مردم و ميهن است.

سردار حجازي در خصوص برخوردهاي دوگانه امريکا و کشورهاي غربي در برابر پديده تروريسم، اظهار داشت: بطور کلي در منطق غربيها دونوع ترور وجود دارد، ترور خوب و ترور بد. اگر تخريب، آسيب و ترور در راستاي منافع آنها باشد ترور خوب بوده و مورد حمايت قرار مي گيرد همانگونه که باوجود قرار داشتن منافقان در ليست تروريستهاي امريکا و اتحاديه اروپا اين سازمان همچنان مورد حمايت غربيها قرار مي گيرد. در مقابل اگر کوچکترين تهديدي به منافع آنها وارد شود آن را بهانه اي براي لشکرکشي و هجوم قرار مي دهند.

وي يادآور شد: با وجود اينکه بهانه حمله امريکا به عراق مبارزه با تروريسم بود انتظار مي رفت پس از حمله با عناصر تروريست که منافقان از جمله آنها بودند برخورد شود که نه تنها برخوردي صورت نگرفت بلكه آنها رامورد حمايت قرار دادند و حتي اکنون نيز که دولت عراق مصمم به اخراج منافقان از اين کشور است امريکا و کشورهاي غربي در اين راه مانع تراشي مي کنند.

معاون پشتيباني ستاد کل نيروهاي مسلح در ادامه با اشاره به علت قرار گرفتن اسم سازمان تروريستي منافقان در ليست سازمانهاي تروريستي جهان تصريح کرد: علت قرار گرفتن نام اين سازمان در ليست بلند مدت امريکا و اروپا به دليل جنايتهاي ناجوانمردانه و ريختن خون هزاران نفر از مردم بي گناه و مسئولان نظام جمهوري اسلامي نيست بلکه به اين علت که سازمان تروريستي منافقين قبل از انقلاب ترور يکي از سفراي امريکا در ايران را در پرونده خود دارد همچنان در ليست سازمانهاي تروريستي قرار دارد.

وي همچنين اظهار داشت: عليرغم اينکه جمهوري اسلامي ايران همواره در طي سالها از قربانيان ترور بوده اما امريکا و غرب انگشت حمايت از تروريسم را بسوي ما گرفته اند و اينها زمينه سازي براي واردکردن فشار، تحريم و تهديدهاي بعدي به جمهوري اسلامي است و اينگونه اتهامات پوشالي و واهي تنها با هدف ايجاد يک جنگ رواني و فضاسازي براي حق به جانب نشان دادن خود و حاميانشان است که از اين طريق ما را از صحنه خارج کنند.

معاون آماد پشتيباني و تحقيقات صنعتي ستاد کل نيروهاي مسلح در پايان با ذکر اين نکته که اگر در سالهاي اوليه انقلاب درک و کشف ماهيت دشمنان انقلاب و نظام سخت بود و نياز به شواهد داشت اما امروز به حمدالله به وفور شواهدي از عداوت آنها وجود داشته و ماهيت آنها شناخته شده ابراز اميدواري کرد كه نسل جوان و ملت عزيز ايران با مرور تاريخ به عمق دشمني استکبار پي برده و اين دشمني ها تنها موجب انسجام و اتفاق در بين ملت شده و راههاي نفوذ دشمنان براي هميشه سلب شود.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9585264&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25