تروریسم سفید

IMG17543119

حمله نژادپرستانه یک تروریست استرالیایی به نمازگزاران دو مسجد در شهر کریست چرچ درنیوزلند و کشته شدن بیش از 50 نمازگزار نخستین حمله به مسلمانان نبوده است و آخرین آن نیز نخواهد بود. این رخداد را می توان بخشی از حرکت تروریسم ناسیولیسم سفید یا «تروریسم سفید» نامید که افراط گرایان تندرو در جهان در حال گسترش آن هستند.

حمله«برنتون تارانت» (28 ساله) تروریست استرالیایی به مسلمانان تنها نمونه کوچکی از ایدئولوژی افراط گری در غرب است که هرزگاهی با حمله یک فرد یا گروه نژاد پرست به  اقلیت های دیگر خود را نشان می دهد.

این حادثه تروریستی بخشی از حرکت گسترده و متداومی است که می تواند آینده دموکراسی در غرب را نیز به خطر بیندازد و حتی از گروههای تروریستی در کشورهای اسلامی که با هزینه و حمایت مالی کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه رشد و قدرت یافتند، خطرناک تر هستند.

 گروههای تندرو و افراط گری سفید پوست بر برتری نژادی خود تاکید دارند و حضور اقلیت های دینی و نژادی دیگر در کشورهای غربی را که خطری برای خود می دانند، باعث رشد بذر «تروریسم سفید» و گسترش آن شده است، به طوری که می توان گفت که افزایش گفتمان ضد اسلامی در سیاست های غربی و ظهور راستگرایان تندرو به عنوان قدرت سیاسی در اروپای غربی مانند نفوذ تندورها در پارلمان های اروپایی از جمله آلمان و رسیدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که گرایش افراط گرایانه ضد مسلمانان دارد، در متبلور شدن افکار افراط گرایانه و ایدئولوژی خشونت طلبانه در غرب دامن زده است.

این درحالی است که دولتمردان غربی نسبت به گسترش تروریسم سفید بی توجه هستند و مهار و کنترل این مسئله برنامه ای اتخاذ نکردند؛ این تروریسم تنها اقلیت های دینی و نژادی را هدف قرار نمی دهد؛ بلکه می بینیم که ایدئولوژی افراط گرایانه تاحدی بر برخی افراد تاثیر می گذارد که شاهد تیراندازی در محافل عمومی و مدارس نیز هستیم.

 دولتمردان غرب باید برای مقابله با تروریست سفید وارد عمل شوند، به طوری که نه تنها با افکار آنها بجنگند، بلکه نیروهای امنیتی و پلیس همانگونه با گروههای افراط گر اسلامی رفتار می کنند با این گروههای افراط گر سفید نیز برخورد کنند.

 دولتمردان غربی باید بدانند که تروریسم سفید از دمکراسی جدید استقبال نمی کند؛ به همین دلیل باید با تروریسم ناسیونالیسم سفید و مدافعان آنها که تاثیرگذاری شان تخریب گر است، با جدیت مقابله کنند.

درحال حاضر زمان آن فرا رسیده است که جنگ جهانی با تروریسم سفید به راه بیندازیم و حال که توجه بین المللی به این مسئله جلب شده است، باید به طور مشترک با آن مقابله کنند، پیش از آنکه قدرت شان بیش از آنچه هست، شود.

 رسانه های جهانی نیز در این مسیر همراه شود، به جای اینکه اقدامات تروریسم سفید را پنهان کنند و یا سرپوشی برآنها بگذارد و اقدامات مسلمانان را بزرگ نمایی کند، به طوری که پژوهشگران دانشگاه جورجیای آمریکا در تحقیقات پیشین درباره حملات تروریستی در آمریکا بین سالهای 2006 تا 2015 میلادی آورده اند که حملاتی که مسلمانان در این کشور انجام دادند، تنها 12.5 درصد است و 87.5 درصد دیگر حملات را افرادی انجام دادند که هیچ ارتباط با اسلام و مسلمانان و عرب ها نداشتند؛ اما رسانه های آمریکایی نسبت به انتشار این حقیقت سهل انگاری کردند و آن را نادیده گرفتند و تنها بر حملات مسلمانان متمرکز شدند.

تروریسم سفید بر رسانه ها و سیاستمداران هوادار خود تکیه دارند، زیرا بر این باورند که آنها بر اقدامات تروریستی شان سرپوش خواهند گذاشت. نادیده گرفتن تروریسم سفید باعث رشد خطر راستگرایان افراطی خواهد شد. تهدید اول در غرب افراد و گروههای هستند که به راحتی سلاح به دست می آوردند و ایدئولوژی افراط گرایانه دارند.

 درحالی که احزاب و گروههای راستگرای نژادپرست و تندرو منبع تروریسم سفید در غرب هستند، اما مسلمانان بهای نژادپرستی و ظلم را می پردازند.

از همین رو، این پرسش اینجا مطرح است که رخداد های اخیر در غرب از جمله نیوزلند می تواند باعث شود تا دولتمردان غرب برای توقف گسترش تروریسم سفید برنامه ای اتخاذ کنند یا خیر؟

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9593443&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25