ماهیت تروریستی منافقین با تغییر مکان تغییر نخواهد کرد

در بیانیه نمایندگان خانواده های شهدای ترور خطاب به دادستان کل کشور اعلام شد:

ماهیت تروریستی منافقین با تغییر زمان و مکان تغییر نخواهد کرد

خانواده های 16 هزار شهید ترور در بیانیه ای خطاب به دادستان کل کشور ، با سپاس از مواضع به حق قاضی درباره رسیدگی به پرونده آشوب های اخیر در مورد منافقین، توضیحات مبسوطی در خصوص اظهارات وکیل مدافع یکی از متهمان منتشر کردند.

در قسمت هایی از این بیانیه و خطاب به دادستان کل کشور آمده است:

1 – جناب آقای دادستان،پاسخ های مبسوط قاضی محترم در مورد منافقین و نقش و جایگاه منفور آنها در حال حاضر شایسته تقدیر و سپاس 16 هزار خانواده شهید ترور است که 12 هزار نفر از این تعداد توسط فرقه تروریستی منافقین به شهادت رسیده اند. بنابراین عنایت ویژه به بندهای ذیل می تواند غیر واقعی بودن توجیهات طرح چنین ادعای نادرستی را آشکار سازد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول در حالی تلاش می کند موکل خود را با این عنوان که "مرکزیت منافقین در عراق از بین رفته است"، تبرئه و توجیه کند که تقریبا همه می دانند که منافقین در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنایت های زیادی بر علیه مردم کشور ما و عراق انجام داده اند. این چگونه مرکزیت از بین رفته ای است که علیرغم درخواست مردم عراق برای جا به جایی و انتقال منافقین از خاک کشورشان، همچنان رد پای آمریکا و حزب بعث در حمایت از این فرقه و تلاش برای ماندگاری آنها در عراق به چشم می خورد!؟

ضمن اینکه هنوز هیچ کدام از سایت های وابسته یا تحت پوشش منافقین مدعی نشده اند که پادگان اشرف برچیده شده است و در این راستا از جناب آقای دادستان می خواهیم از وکیل مدافع محترم بخواهند که اسناد و مدارک موجود جمع شدن پادگان اشرف را ارایه دهد.

وکیل مدافع محترم خواسته یا ناخواسته به دفاع از فرقه ای تروریستی پرداخته که علاوه بر ترورهای بسیار در ایران، از طریق ساماندهی مرکزیت مکان فعلی شان در عراق، تاکنون و طبق اسناد معتبر و منتشرشده 25 هزار نفر از مردم عراق را در راه فرمانبرداری از صدام و حزب بعث عراق به خاک و خون کشیده و مراتب قدر شناسی صدام از این جنایت ها را نیز به کرات دریافت کرده و شنیده اند.

جناب آقای دادستان سال هاست که مردم کشور عراق به نوعی و مردم سرزمین عزیزمان نیز به نوعی دیگر با رنج و ستم آثار ماتاخر جنایت های منافقین دست به گریبان هستند. این گونه اظهار نظر وکیل مدافع محترم که برای مبرا کردن متهم خود در صحن علنی دادگاه ایران ایراد می شود، در بهترین حالت آیا جز این می باشد که وکیل مدافع مذکور خود را از کمترین دانش و رایج ترین اطلاعات موجود برای دفاع از موکل خود محروم کرده است؟

در جایی که چندین سال است منافقین با جاسوسی و مزدوری برای غرب و اسرائیل و انتشار اسناد جاسوسی اسرائیل از تاسیسات هسته ای کشورمان تلاش می کنند تا دل آمریکا را بیش از پیش به دست بیاورند و با حمایت های آشکار آمریکا، مردم عراق را از حق مسلم خود در راه اخراج منافقین محروم کنند، چنانچه تا کنون نیز به پاس مزدوری های بعد از زمان حضور آمریکا در عراق، توانسته اند دل استکبار جهانی را نیز به دست بیاورند و تا زمان حاضر درعراق بمانند و مسئله ای که خیلی ها در ایران عزیزمان از آن با خبر هستند و همین رسانه هایی که جناب وکیل به آن استناد می کنند نیز بارها به آن پرداخته اند، جای این پرسش باقی می ماند که چگونه وکیل مدافع از بدیهیات آشکاری چون حضور فعلی منافقین درعراق و عدم اخراج آنها تا زمان حاضر به واسطه حمایت های آشکار آمریکا اطلاع نداشته اند؟

2 – جناب آقای دادستان، بی گمان همانگونه که حضرتعالی از ابعاد جنایات و تروریست بودن این فرقه خطرناک با خبر هستید، باید تکرار کنیم که علی رغم حصر منافقین در اردوگاه اشرف توسط پلیس عراق به جهت کاستن از شدت فعالیت های خرابکارانه و نیز جلوگیری از حمایت های آشکار این فرقه از گروه های تروریستی موجود درعراق، اما سرکردگان این فرقه – همسر سرکرده فراری این گروهک – همچنان به سازماندهی و تداوم رفتارهای تروریستی خود ادامه می دهند و از مکانی در حومه پاریس و دیگر کشورها از جمله انگلستان،ایتالیا،بلژیک،دانمارک،نروژ، بسیاری از رفتارهای تروریستی موجود در عراق را خط دهی می کند و یا با تعیین خط و خطوط اغتشاش برای اندک مهره های خود در ایران نظیر افراد دستگیر شده فعلی، مشارکت فعالی در آشوب های اخیر و هتک حرمت به مقدسات داشته اند. همسرسرکرده منافقین در پاریس، ضمن اعلام مشارکت فعال فرقه تروریستی اش در آشوب های اخیر، به مزدوران اجیرشده خود در آشوب های اخیر موکدا دستور داده تا با شرکت در تجمع های اعتراضی، ضمن تخریب اموال عمومی، به آشوب های مورد نظر نیزرنگ و بوی سیاسی بدهند و مسائل را به گونه ای جلوه دهند که گویا تمام موارد تخریب و اعتراض نامشروع، مردمی و خواست عمومی مردم است.

3 – بی شک در اشاعه یک اندیشه تروریستی همچون اندیشه و مرام فرقه ای گروهک تروریستی رجوی – فارغ از حضور یا عدم حضور این فرقه رو به زوال در هر کجای دنیا – باید گفت مکان و اسباب فیزیکی اهمیت ندارد زیرا اندیشه واپسگرایانه و خوی تروریستی در ذات این فرقه و با گوشت و پوست سردمداران آن عجین شده و صحبت از نیستی و نابودی این مشی در میان پس ماندگان این فرقه همانند انکار خورشید در ساعات میانی روز است، چنانچه آخرین ترورهایی که آنان انجام داده اند تنها برای ارضاء همین خوی تروریستی رقم خورد و شهیدان لاجوردی و صیادشیرازی را قربانی خوی درندگی خود نمود.

4 – جناب آقای دادستان، متاسفانه ادبیات به کار برده شده توسط وکیل مدافع محترم به گونه ای است که با توجه به سوابق گذشته سوء استفاده منافقین از ادبیات گفتاری و رفتارهای برخی خودی های ناآگاه ، اسباب سوء استفاده مجدد این جماعت وامانده را فراهم می سازد تا منافقین طبق خواست و میل خود با گزینش سخنان این وکیل بی اطلاع، با مصادره به مطلوب کردن جریان دادگاه، بهره های تبلیغاتی خود از جریان دادگاه را آغاز نموده و تفاسیر خود را در جهت بهره برداری فرقه ای تنظیم کنند.

5 – همانگونه که در صدر این بیانیه اشاره شد، این فرقه تروریستی اگر چه طبق خواست مردم عراق و تمام کسانی که دراین کشور، داغدار جنایت های این گروهک تروریستی شده اند، تنها با حمایت آمریکا و علی رغم میل باطنی مردم عراق است که در این کشورمانده و به حیات نکبت بار خود ادامه می دهند، بنابراین با علم به تروریستی بودن این فرقه و این که این گروهک جنایتکار باید از عراق اخراج شوند، لازم است وکیل مدافع محترم با اشراف کامل به این موضوع، بدانند که در حال حاضر منافقین به زندگی انگلی خود در اردوگاهی در عراق ادامه می دهند و البته این حصر در بازتولید رفتارهای تروریستی منافقین تاثیری نداشته و همانگونه که گفته شد ذات منافقین همچنان برمدار تروریسم است. البته باید به این مسئله نیز اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران – همانگونه که همه آگاهان سیاسی و مردم شهید پرورمان می دانند – در همان سال های اولیه انقلاب طومار منافقین را در هم پیچیده و آن را از خاک کشورمان بیرون کردند. پراکندگی و آوارگی بقایای فرسوده این فرقه در کشورهای مختلف اروپایی نیز موید این دلیل است که آنها راهی برای بازگشت به آغوش ملت ندارند و در سیاهچال دهشتناکی که خود به آن نقش داده اند اسیر مانده اند.

6 - جناب آقای دادستان، شاید لازم باشد وکیل مدافع محترم – که به دلیل بی اطلاعی از اوضاع امروز منافقین ناآگاهانه در مورد آنها اظهار نظر کرده اند با ابعادی از تاریخ رفتارهای دیروز و امروز منافقین آگاهی یابند. رفتارهایی که در زمان حیات دیکتاتور عراق وجود داشت و حالا نیز بدون تغییرادامه دارد.

آیا آقای وکیل می دانند منافقین در جریان شورش 30 خرداد سال 60 بسیاری از مردم را در شهرهای کشور با پیچ گوشتی و تنفگ و تیغ موکت بری ترور کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند؟ آیا اطلاع دارند که منافقین مسئولیت تمام ترورهای اعلام شده را در نشریه رسمی خود پذیرفته اند، دردوران دفاع مقدس با جاسوسی و تخلیه تلفنی و حضور در صف نیروهای عراقی، بر علیه مردم کشورمان وارد جنگ شده و در جبهه های جنگ تعدادی از رزمندگان را به شهادت رساندند،همچنین این جماعت در جریان کردکشی در عراق و سرکوب انتفاضه جنوب عراق نقش فعالی ایفا کردند. زمین همین اردوگاهی که در حال حاضر منافقین در آن حضور دارند غصبی است و صدام در پاسخ به بخشی از مزدوری های منافقین آن را به منافقین اهدا کرده است.

7 – جناب آقای دادستان، وکیل مدافع محترم با تمام مسائل گفته شده و نشده در این مجال اندک، آیا لازم نیست حداقل به این موضوع بیندیشند که با فرض صحت ادعای ایشان در مورد عدم وجود اردوگاه منافقین درعراق و یا به زعم ایشان، جمع شدن این اردوگاه ، آیا می توان از خون 12 هزار انسان بی گناهی که منافقین آنها را به شهادت رسانده اند نیز گذشت؟ آیا صلاح است که وکیل مدافع محترم به هر وسیله ممکن و با اطلاعات نا درست تلاش کند وکیل مدافع خود را که طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامی – با توجه به فعل صورت گرفته و تفسیر قانونی موجود – محارب به حساب می آید تبرئه نماید. بی شک ایشان به عنوان وکیل مدافع تسخیری این افراد لازم است تا با حکم انصاف در قضاوت، از افراد مورد نظر دفاع نماید اما آیا دفاع از این افراد با حکم دروغ عدم حضور منافقین در عراق و جمع شدن اسباب و اثاث آنها از این کشور، به قصد نتیجه گیری عدم ارتباط نام برده با گروهک منافقین که طبق تفسیر وکیل محترم وجود ندارند، شایسته است؟ آیا انکار امری آشکار با نیت دفاع از یک متهم، حکایت رسیدن به نتیجه نادرست از مفروضات نادرست نیست؟

8- جناب آقای دادستان، شاید اگر درایت حضرتعالی در بیان مصداق محاربه با نظام اسلامی نبود امروز رویه این دادگاه به گونه ای دیگر شکل می گرفت. اما شایسته است وکیل مدافع محترم بار دیگر مصداق ماده 186 را در باب محاربه و مفاسد فی الارض مرور نمایند:

ماده 186 قانون مجازات اسلامی بر این مسئله تصریح دارد که هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنها باقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.

با این تفسیر – بدون آنکه نیت القای هدفی خاص از بیرون از پروسه دادگاه به دادگاه را داشته باشیم – به وکیل مدافع محترم توصیه می کنیم مجددا مفاد مذکور را با حال و احوال موکل خود مرور نمایند.

و در آخر ضمن احترام به حق دفاع متهمان به اطلاع می رساند که کانون هابیلیان (خانواده16000شهید ترور) آمادگی دارد اسناد و مدارک موجود درباره جنایت منافقین را به وکیل مدافع محترم،دادستان و قاضی محترم و حتی فریب خوردگان فرقه رجوی جهت روشنگری اذهان آنها ارایه دهد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
بهمن 1357
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21