اندیشه تروریسم؛ نیرویی گریز از مرکز

دولتها از تروریسم تعاریف متفاوتی دارند و در قرن حاضربرخی کشورها این واژه را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود قرار داده اند. تروریسم از مقوله های مهم در زمینه امنیت ملی و بین‌المللی جهان امروز محسوب می گردد.
این پدیده بدلیل پیوندی که با تکنولوژی پیدا کرده بصورت معضلی راهبردی درآمده است که، در پرتو آن، گروه های کوچک اما سازمان یافته،بازیگری مهم در پهنه بین المللی شده اند.

گستره تروریسم چنان است که، دانشمندان زیادی بررسیهای خود را برشناخت این معضل فراگیر ومبارزه با آن متمرکز کرده اند.با این همه،هنوز تعریف دقیقی از مکتب افراطی وهراس انگیز بدست نیامده است.
اندیشه تروریسم

از این رو دولتها هرکدام درک متفاوتی از معنی تروریسم دارند،لذا برخی گروه های متعارض با نظامهای استبدادی و دست نشانده را تروریست می شناسند وبخشی دیگری از دولتها نیروهایی که هلیه امنیت ملی و حاکمیت قانونی یک نظام دست به اسلحه می برند،به گروه های تروریستی منسوب می گردانند.
...و اما تعریف در مفاهیم:

اندیشه تروریسم
- ترور: در زبان فرانسوی، به معنای دهشت و دهشت افکنی است. اولین کاربرد واژه ترور در جهان مدرن، مانند بسیاری از مفاهیم نوین از جمله "پیشرفت و ترقی" از انقلاب فرانسه نشات می‌گیرد و البته بر عکس امروز، بار معنایی مثبت دارد. تروریست‌ها معمولاً برای تبلیغ ایدئولوژی خود و یا برای مقابله به مثل کردن با کشور دشمن خود دست به کشتار و ترور مردم غیر سیاسی می‌زنند تا با ایجاد ترس و وحشت در جامعه به خواسته‌های خود برسند.
اندیشه تروریسم
در لغت‌نامه دهخدا آمده‌است: «ترور مأخوذ از Terreur »و به معنای قتل سیاسی به وسیله اسلحه در فارسی متداول شده‌است.

- - تروریسم: در فارسی از آن با عنوان دهشت‌افکنی یا هراس‌افگنی نام برده شده‌است، به هرگونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن و یا آسیب رساندن به شهروندان، حکومت و یا گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی گفته می‌شود.

در قرن بیستم واژه تروریسم نخست به اقدامات سرکوبگرایانه نظامهای توتالیته(تمامیت خواهی -Totalitarism) در سالهای پس از جنگ جهانی اول (ایتالیا-آلمان نازی-روسیه و...) گفته می شد.

اما از دهه پنجاه میلادی به بعد،مفهوم تروریسم ناظر بر فعالیت های شورشیان و گروه های معارض دولتها بکار رفته است.

تروریسم دولتی: واژه تروریسم دولتی واژه‌ای جنجال بر انگیز است. تروریسم دولتی اصطلاحی است که برای دخالت دولت یا دولتهایی در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات تروریستی یا حمایت از عملیات نظامی برای زوال، تضعیف و براندازی دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمه آن کشور انجام می‌شود.
اندیشه تروریسم
کمکهای مادی و معنوی (مثل حمایت سیاسی) به گروههای مخالف و مشارکت در عملیاتی چون بمب‌گذاری، مین گذاری بنادر و سواحل، آدم‌ربایی، هواپیماربایی و ترور مقام های عالی مملکتی، نمونه‌هایی از تروریسم دولتی است.
برایان جنکینس از خبرنگاران مشهور در موضوع تروریسم، از تروریسم دولتی به عنوان «جنگ از طریق قائم مقام» یاد می‌کند. وی می‌گوید: «این کشورها (پیروان تروریسم دولتی) بر محدودیت های جنگ های متعارف واقف اند. بنابراین ترجیح می‌دهند از امکانات سازمان های تروریستی، که خود راساً آنها را ایجاد کرده اند یا تغذیه مالی آنها را بر عهده دارند، برای تهدید دشمن یا اخلال در ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور یا ایجاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن مملکت بهره گیرند». جنکینس معتقد است که این شکل از تروریسم به سرمایه گذاری بسیار کمتری نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را از پای می‌اندازد و می‌توان ارتباط با تروریست ها را به طور کلی منکر شد.
تفاوت عمده تروریسم دولتی و تروریسم غیردولتی در مجری آن است. بدین معنی که مجری و طراح اعمال تروریستی غیردولتی افراد، گروه ها و احزاب اند، و مجری و طراحی اعمال تروریستی دولتی، یک دولت یا چند دولت خاص هستند. علاوه بر این دخالت دولت یا دولت ها در اعمال تروریستی دو گونه‌است:
به صورت مستقیم؛ یعنی خود دولت اعمال تروریستی را علیه دولت دیگر انجام می‌دهد.به صورت غیرمستقیم؛ یعنی به وسیله فرستادن کمکهای مادی مانند این که اسلحه، مهمات و وسایل پیشرفته نظامی در اختیار گروههای مخالف دولت مذکور قرار داده شود یا گستردن چتر حمایت معنوی از گروههای مزبور مانند حمایت سیاسی یا اقتصادی یا تبلیغاتی.

به اعتقاد مولفان کتاب فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، سه مقوله را باید از تروریسم دولتی استثنا نمود و غیر دولتی تلقی کردːگروههای آزادی بخش ملی- گروههای انقلابی -گروههای قومی یا مذهبی.

ریشه تروریسم ناظر بر گسستهای اجتماعی:

اندیشه تروریسم
1) عوامل اقتصادی: فقر وتنگدستی و نبودن اشتغال برای جوانان کشورهایی که،فاقد هرگونه امکانات تولید(ثروت-زمین و...) وکارآفرینی هستند میتواند دست انسانها را به طرف ماشه اسلحه نزدیک گرداند.

وقتی به ترکیب جمعیتی گروهک های تروریستی نگاه می کنیمفغالب انها از کشورهایی هستند که دارای چنین ویژگیهایی می باشند.

بنابراین نبود تناسب میان رشد جمعیت واشتغال و دیگری توذیع نامناسب ثروت میان سایر دول بویژه محروم، بستر زایش و رشد فزاینده افراطی خشونت را در کالبد جوامع بوجود آورده است.

2) ریشه های مذهبی:

شوربختانه در عصر حاضر، طیف وسیعی از اقدامات تروریستی به بهانه دین ومذهب شکل گرفته است.پس از رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر بدست گروه افراط گرای القاعده، مذهب بعنوان یک عامل نیرومند در تبیین تروریسم مورد توجه غرب قرار گرفت.

اما بواقع مولفه مذهب در این بین نه تنها عامل اصلی ترور نیست بلکه، همواره نقش صلح وسازش را ایفا نموده است.گرچه جهان پس از رخداد تلخ 11 سپتامبر با خطر تندروی مذهبی مواجه بوده است لیکن،باید خاطر نشان کرد در طول هزاره تاریخ ادیان گوناگون؛ اسلام-مسیح ویهود همواره در فرایند ساختاری صلح جایگاهی برجسته داشته اند.

توضیح اینکه،اقداماتی که متآثر از توحش وبربریت (Savagerry&Barbarism ) توسط افراد انسان نما انجام می پذیرد،به هیچ روی با اصول  و مبانی کلیه ادیان آسمانی سنخیت ندارند.

بطور نمونه در حال حاضر گروهی موسوم دولت اسلامی عراق وشام(داعش)،دست به خشونت بی سابقه در خاورمیانه واخیرا در اروپا زده واز برجسب اهل سنت استفاده می کند.

این در حالی است که،ایدئولوژی رهبران وپیروان تسنن ابدا" این گونه رفتارهای تروریستی را تاکید نکرده وهمواره از آن تبری می جویند.در اصل می توان گفت: اساسآ"بحث شیعه وسنی مطرح نیست. هدف نسل کشی آحاد مسلمان در منطقه استراتژیک خاورمیانه، وقربانی کردن مردم بی گناه در گوشه ای از دنیا ولو اینکه رد یک کنسرت حضور داشته باشند.

مطابق آنچه که رهبری انقلاب در دیدار سران کشورهای اسلامی متذکر شدند: مگر مردم فلسطین (که توسط تروریسم دولتی اسراییل)  شیعه هستند که کشته می شوند.پیرو تبیین ایشان باید افزود که،تاکنون گروه تروریستی داعش جمعیت کثیری از ایزدی های (اقلیت کرد در شمال سوریه وعراق) را قربانی اندیشه های بیمارگونه خود کرده است.

رویکرد سیاسی:

اندیشه تروریسم
در کشمکشهای سیاسی میان احزاب و گروه ها،بسیار دیده شده است که، برخی از گروه ها چه بسا از پشتیبانی مردمی نیز برخوردارند در عین حال از ابزار ترور بهره می گیرند دست یابی به قدرت و اجرای برنامه های گسترده در آینده ونیز زاویه  بخشی به افکار قاطبه مردم در جهت تصمیم سازی سیاسی -اجتماعی یکی از انگیزه های جنبش های اجتماعی در پیوستن به خط تروریسم تفسیر می گردد.

نقش گروه های فشار (فراسازمانی) که در سالهای گذشته ماهیتی نوین به خود گرفته،می تواند در این تحلیل نیز بررسی گردد.مشخصا در حکومت هایی با ساختاری دیکتاتوری و خودکامگی حاکمان از حذف نخبگان سایسی یک کشور از رویه ترور منتفع خواهند بود.

نقطه عطف یادداشت/مراد از تروریسم دولتی چیست؟

اندیشه تروریسم
امروز فضای ناپایدار نظام بین الملل،نظاره گر ظهور ویرایشی تکامل یافته از اندیشه تروریسم است که از آن به تروریسم رادیکال دولتی تعبیر می کنیم. از نگاهی گویاتر،  تروريسم دولتي اصطلاحي است که بیانگر دخالت دولت يا دولتهاي  فرامرزی در امور خارجي و بویژه  مسایل داخلی  دولتي ديگر، با هدف هراس افكني  وایجاد فضایی ناامن برای شهروندان کشور مبدا از راه مشاركت در اقدامات تروريستي يا پشتيباني از عمليات نظامي به منظور از ميان برداشتن، تضعيف و براندازي دولت مرکزی آن کشور است.
در ذیل به برخی از نمونه های گفتمان مذکور اشاره می گردد:

اندیشه تروریسم
اندیشه تروریسم
اندیشه تروریسم

*حمله به افغانستان بدون مجوز شورای امنیت وکشتار دهها هزار نفر از مردم غیر نظامی


**انجام کودتای نظامی ایران در 28 مرداد 1332 بجهت برگرداندن شاه برمسند حکومت و سقوط دولت دکتر مصدق


***حمایت مالی -سیاسی-تبلیغاتی از سازمان مجاهدین خلق در ترور سپهبد قرنی-استادمطهری-واقعه هفتم تیر-پروزه حذف دانشمندان هسته ای وهمچنین ترورصیاد شیرازی وده ها عملیات تروریستی دیگر


****مشارکت در اعمال تروریستی اسراییل علیه مردم لبنان وفلسطین


*****بمباران هسته ای هیروشیما وناکازاکی ژاپن که بیش از دهها هزار نفر غیر نظامی را قربانی نمود و دست کم دو نسل بهدی این کشور دچار بیماریهای ناشناخته ناشی از سلاح های میکروبیولوژی شدند


******هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران ایر توسط ناو وینسنس ایلات متحده

چرخش  بوم رنگ در همین نزدیکی:

اندیشه تروریسم

اندیشه تروریسم

کشورهای عربستان-قطر-اردن-ترکیهبا بهرمندی از اتاق فکر برخی از کشورهای غربی متخاصم و با اتکا به اندیشه های پان عربیسم و پان ترکیسم،   شعله های جنگ داخلی در دمشق و بغداد را کسترش دادندتابا بنای امپراتوری قرن های گذشته خود معمار شوند.

غرب به خوبی از نابخردی حاکمان این دول استفاده کرده ودر پی تفکرات تجزیه طلبانه در قاره کهن یکه تازی می کند.
اندیشه تروریسم
به تازگی بحرانهای خود ساخته این دولتها به سختی گریبان دولتمردان خودی را می فشارد.کسری بودجه عربستان در روزهای اخیر(مشارکت در جنگ فرسایشی در یمن وتجهیز مستمر داعش)- افسارگسیختگی دولت ترکیه در سیاست خارجی(افزایش درگیری با مخالفان کرد- حمله به عراق-تنش درون گفتمانی با احزاب).

مستقل از موارد مطروحه،گروه های تروربستی همه روزه پدران خود را تهدید به اقدامات وحشیانه خود می کنند.این فرزند ناخلف در واقع به مثابه بوم رنگی شده است که که سالها از پرتاب کردن آن ،امروز شوق رسیدن به سرزمین پدری خود را دارد.بنابراین اندیشه تروریزم دیگر مرز نمی شناسدو تبدیل به یک نیروی گریز از مرکز(دولتهای موسس) شده است.

ساده انگاری که تصور کنیم ساختار تفرقه افکنی  و سیاستهای چندپارچه کردن کشورهای مد نظر غرب به این زودی متوقف شود.اما با توجه به تحولات میدانی در سرنوشت جنگهای پیش و نیز ناکارآمدی جبهه داعش در خاورمیانه (به لحاظ ساقط کردن دولت مرکزی عراق وسوریه) اینطور برآورد می گردد که،نظر به افزایش قدرت اقتصادی شرق آسیا به ویژه چین،نوک پیکان ایجاد بحران به سایر نقاط جغرافیای آسیا حرکت نماید.
اندیشه تروریسم
بدین منظور ما در مدت زمانی دو تا سه سال، منتظر تاسیس جبهه  عملیاتی تروریسم دولتی در مواجه با گستره قدرت اژدهای زرد خواهیم بود.بله پس از انهدام فرهنگ بین النهرین فردانیز نوبت به فرهنگ شرق دور می رسد.جنون تروریسم هراس انگیز ترین دغدغه نوع بشر شده است.

مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25