اعترافات پروين پرتوي

Gh 5mehr17

اعترافات پروين پرتوي فرمانده يكي از واحدهاي تروريستي در روز 5 مهر 1360 ، درباره جزئيات شكست گروهك تروريستي منافقين در اين روز :

در تظاهرات مسلحانه 5 مهر سال 60 من به عنوان فرمانده يك واحد عملياتي در تظاهرات شركت كردم و افرادي كه با من در تظاهرات شركت كرده بودند عبارتند از : مژگان زندي ، ثريا پرتوي ، فرزانه مهديزاده و بنا بود اشخاص ديگري هم باشند ، مانند فريبا .... نسرين نيكبخت و كس ديگري كه اسم كوچكش زهرا بود . (البته نسرين نيكبخت و زهرا كمي دير رسيدند و به صورت فردي در محل حاضر بودند) ....

در تظاهرات 5 مهر بچه هاي تحت مسئوليتم مسلح به كوكتل ، نارنجك و ژ-3 بودند و خودم مسلح به كلت بودم و تظاهرات مسلحانه 5 مهر ساعت حدود 10:30 در تقاطع خيابان وليعصر و طالقاني بوديم كه تظاهرات با شعار دادن و تير خالي كردن شروع شد و يك اتوبوس شركت واحد در وسط خيابان به آتش كشيده شد .

در همين وهله اول بود كه تمام مردم با وحشت و ترس خيابان ها را سريع خالي كردند و تمام افرادي كه مغازه دار بودند سريع مغازه ها را بسته و خيابان خلوت شد و خيلي سريع نيروهاي انتظامي و كميته در منطقه حاضر شدند و اصلاً تظاهرات و يا راهپيمايي حتي براي چند قدم صورت نگرفته و سريع به درگيري و زد و خوردهاي مسلحانه كشيده شد .

Gh 5mehr21

من و بچه هاي تحت مسئوليتم به داخل يك ساختمان در كوچه اي كه به بندرانزلي راه داشت رفتيم و اين ساختمان مربوط به بنياد امور جنگ زدگان مي شد رفته ، و بعد از مدتي كوتاه اين ساختمان به دست افراد كميته و سپاه در آمد ....

بعد از تظاهرات 5 مهر يادم هست كه مدتي تشكيلات درباره تظاهرات 5 مهر چيزي به آن شكل نگفت و بعد از مدتي كلاً خط تظاهرات مسلحانه ديگر مطرح نشد و مشخص بود كه به نتايجي كه مي خواستند دسترسي يابند ، نيافتند و چون هدف اصلاً از تظاهرات كشيدن مردم به صحنه جنگ و گريز بود و حتي دادن كشته نيز بود ، خود تشكيلات بعدها مي گفت كه حتي تظاهرات مسلحانه نيز باعث برانگيختن مردم نشد ....

 

Gh 5mehr22

تحليلي كه از جريان 5 مهر گفته بودند اين بود كه بعد از انجام دادن يكسري تظاهرات مسلحانه و شورشي در شهريور ماه 60 و سنجيدن شرايط جامعه بايد اين تظاهرات مسلحانه را به شكل كيفي تر به نمايش گذاشت تا مردم با ديدن اين صحنه ها برانگيخته شوند و با گرفتن روحيه و انگيزه و ريختن ترس و وحشت مردم و باز شدن جو و شكستن سد و جو موجود مردم را به صحنه كشيد و وقتي مردم به صحنه كشيده شدند كار تمام است و خيلي سريع مي شود به مراكز حساس حمله كرد و ....


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9246856&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان