غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹(22)

مشابه این گزارشات و همچنین ابلاغ ها و تقدیرها و فرمان های همایونی که آقای تقوی در زمان شاه دریافت داشته است بسیار زیاد است و این آقا اداره کننده دفتر بنی صدر و رئیس دفتر ایشان بود و با گروه عظیمی از گروهک های مخالف رژیم و تعداد زیادی از ساواکی های بازنشسته و امرای بر کنار شده و افرادی مانند رجوی و غیره همکاری داشته است .

« فصل سوم »

« خدا می داند که من مکرر به این گفتم که آقا اینها تو را تباه می کنند ،

این گرگ هایی که دور تو جمع شدند و به هیچ چیز عقیده ندارند ،

تو را از بین می برند ؛ گوش نکرد .... »

امام خمینی ، 13/4/1360

دفتر بنی صدر

بنی صدر پس از رسیدن به ریاست جمهوری طبیعی بود که می باید دو انتخاب مهم را بدواً انجام دهد ، یکی تعیین محل کار خود ، دوم تعیین مسئولین دفتری برای خویش .

در قسمت اول دولت طاغوتی زمان شاه به اندازه کافی کاخ و ساختمان های بزرگ به ارمغان گذاشته بود ، فقط می باید آقای بنی صدر یکی از این کاخ ها را انتخاب نماید . در مورد دوم نیز به مصداق مثل معروف " جوی جوی را می جوید و آب گودال را " ، انتخاب صورت گرفت .

چون دفتر بنی صدر در ایجاد 14 اسفند و اداره آن رل عمده ای را بازی می کردند ، لذا آشنایی با این دفتر و مسئولین آن خالی از نفع نیست .

تقوی :

ریاست دفتر را شخصی به نام تقوی بر عهده داشت ، دکترا در حقوق ، دارای کاریر سیاسی و در هر حال اهل همدان ، همشهری رئیس جمهور . گویا آقای بنی صدر با ایشان از وزارت خارجه آشنا شده بود .

بدون تردید تقوی در گردآوری این همه ضد انقلاب و لیبرال در دفتر که همگی هم با یکدیگر خویشاوند و منسوب بودند نقش عمده ای را داشته است و مسلماً در سوء استفاده هایی که در دفتر به وسیله مسعودی مشاور عالی حقوقی و خود آقای بنی صدر و دیگران معمول می گردید سهمی مهم داشته است .

دو فقره از سوء استفاده های ایشان در این زمان ، یکی دریافت ده دستگاه پیکان از ایران ناسیونال بدون مراعات نوبت ، دیگری وصول چکی به مبلغ پنج میلیون ریال از بانک از حساب دفتر که در مجلس مورد ایراد شهید آیت نیز واقع گردیده بوده است .

تقوی خود را چنین معرفی نموده است : " رضا تقوی ، فرزند مرحوم عبدالله ، 49 ساله ، کارمند دولت ، اهل همدان ، ساکن دفتر ریاست جمهوری ."

او مدعی است که در روز 14 اسفند در دانشگاه حضور نداشته است ، ولی حسب دلایل گردآوری شده محققاً طراح اصلی و کارگردان، شخص ایشان بوده است .

تقوی کیست ؟ گذشته او به ویژه در زمان طاغوت چگونه بوده ؟ چند سال زجر و شکنجه و حبس کشیده که اکنون شایستگی احراز چنین شغل معمی را یافته است ؟

امام چه زیبا فرمود : " به این آقا گفتم بعضی از این افراد که دور تو جمع شده اند ، گرگ هایی هستند که تو را به فنا می دهند ، گوش نکرد ."

رضا تقوی دیپلمات برجسته رژیم آمریکایی شاه معدوم بود که زمان بنی صدر تکیه بر صندلی ریاست دفتر آقای بنی صدر زده بود . آن روزها که نخبگان انقلاب در زیر چکمه های طاغوت جان می دادند ، تقوی با توصیه ساواک به خدمت و عشرت مشغول بود .

تقوی در نهم اردیبهشت سال 1311 در همدان متولد شده ، دکترای حقوق از دانشگاه تهران دریافت داشته ، در 29/7/32 وارد وزارت فرهنگ شده و در تاریخ 1/1/42 با سمت رایزن درجه یک وارد وزارت امور خارجه گردید .

نامبرده در وزارت امور خارجه سمت های زیر را داشته است :

کارمند ادارات سوم سیاسی ، سجلات رمز ، معاون اداره پنجم سیاسی ، سرپرست اداره انتشارات و مدارک که از حساس ترین پست های سیاسی در زمان رژیم شاه معدوم بوده ، معاون دبیر کل همکاری عمران منطقه ای (آر.سی.دی) و سرپرست اداره هشتم و پنجم سیاسی .

تقوی در دوران رژیم شاه معدوم مأموریت های سیاسی زیر را داشته :

دبیر کنسولگری در نیویورک ، دبیر اول در سفارت ایران در کابل و اسلام آباد ، رایزن درجه سه در اسلام آباد .

نامبرده توانست در تاریخ 2/8/48 در اثر خدماتش به رژیم شاه معدوم رضایت خاطر ملوکانه! را جلب کند و در مراسم دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی نشان درجه چهارم همایونی به دست آورد . تقوی دوره دانشکده فرماندهی عالی و ستاد مشترک دانشگاه پدافند و دوره مدیریت در نیروی هوایی شاهنشاهی را نیز دیده است .

ذیلاً چند سند از خوش خدمتی های نامبرده به رژیم آمریکایی شاه معدوم را ملاحظه می کنید :

• شماره پرونده سری 1012623 – 9/9/53 وزارت امور خارجه

از شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه گذشت

اداره دایره رمز ساعت 13 روز 9/9/53 – 23/191 به جناب خلعتبری وزیر محترم امور خارجه 15/9/1352

در مهمانی ناهاری که امروز عزیز احمد به افتخار جناب آقای عصار در هتل اینترکنتینانتال ترتیب داده بود و در آن سفیر ترکیه و رایزن سفارت آمریکا و رایزن سفارت انگلیس و آقا شاهی و شهنواز خان و منصور حمد مدیر کل سیاسی و معاون وزارت دفاع پاکستان حضور داشتند ، عزیز احمد ضمن شرحی در باب خدمات جناب آقای عصار در طی دوره دبیر کلی سنتو اظهار داشت :

جناب آقای عصار نه تنها به عنوان دبیر کل سنتو ، بلکه به عنوان یک دوست نزدیک و صمیمی پاکستان نسبت به این کشور توجه مخصوص معمول داشته اند که از این باب نهایت سپاسگزار است .

عزیز احمد اضافه کرد که : از آنجایی که شاهنشاه ایران همواره نسبت به اشخاص با تدبیری مانند جناب آقای عصار لطف مخصوص می فرمایند ، تردیدی ندارند که پس از مراجعت به کشور خود متصدی امر مهم دیگری خواهند شد .

جناب آقای عصار ضمن اظهار تشکر مطالبی در مورد اهمیت روابط دو کشور و اهمیت همکاری بین ایران و ترکیه و پاکستان به لحاظ اهمیت منطقه ایراد نمودند .

با تقدیم احترام ، کاردار موقت رضا تقوی ، ساعت 13- 8/9/53

• سری – وزارت امور خارجه 1758 اداره رمز

از اسلام آباد به تاریخ 15/8/53 شماره 18672

حضور محترم جناب آقای خلعتبری وزیر امور خارجه

محترماً به استحضار عالی می رساند در ملاقاتی که با سفیر موریس به عمل آمد ، مشارالیه مدتی درباره فرمایشات ملوکانه در اجتماع نمایندگان وسایل ارتباط جمعی که به مناسبت سفر وزیر خارجه آمریکا به تهران تشکیل شده بود ، صحبت کرده ، اظهار داشت که وی امور مربوط به کشور شاهنشاهی را با علاقه هر چه تمامتر دنبال می کند و اضافه کرد که فرمایشات شاهنشاه ایران برای همه مردم و دول این منطقه از جهان ارزش و اهمیت فوق العاده دارد و همه باید از تجربیات و درایت و دوراندیشی ذات مبارک شاهنشاه درس بگیرند .

سفیر موریس سپس گفت : اطمینان دارد چند سال دیگر ایران تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر موقعیتی را که خواهان آن است به دست خواهد آورد . وی اضافه کرد نسبت به ایران و امور آن به قدری علاقمند شده است که مایل است پس از بازنشسته شدن به ایران برود و در آنجا اقامت گزیند .

درباره فرمایشات ملوکانه راجع به همکاری سیاسی و اقتصادی کشورهای ساحل اقیانوس هند اظهار داشت که این امر یکی از ابتکاراتی است که در تاریخ سابقه نداشته و کمتر دیده شده است رئیس کشوری به این وضوح به واقع بینی چنین پیشنهادی را مطرح نماید .

سفیر موریس ضمن اشاره به این که اقدامات و فعالیت های ابرقدرت ها قهراً منافع کشورهای ساحلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد ، گفت : همان طور که شاهنشاه ایران فرموده اند به رقابت بین قدرت های بزرگ در اقیانوس مزبور باید خاتمه داده شود و در این میان باید نفوذ دولتی که زودتر به اقیانوس هند راه پیدا کرده است کاهش داده شود . سفیر موریس اظهار امیدواری کرد که توجهات دولت شاهنشاهی به جنوب اقیانوس هند نیز معطوف گردد .

با تقدیم احترام ، کاردار موقت رضا تقوی ، 1034 – 15/8/53

 

• سری وزارت امور خارجه ، ساعت 13 روز 3/9/53 اداره رمز

از شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه گذشت

از اسلام آباد به تاریخ 2/9/53 شماره 20132 شماره پرونده 19786 ، وزارت امور خارجه 89 – 6235 – 3/9/53

دیشب در مهمانی جشن ملی سفارت لبنان ضمن برخورد با حامد نوازخان سفیر پاکستان در دربار شاهنشاهی وی اظهار داشت از دوره مدت مأموریت خویش در تهران خاطره های فراموش نشدنی با خود به ارمغان آورده است . اضافه کرد که برای او جای بسیار خوشوقتی است که توانسته است در طی مأموریت خود کارهای مناسبی انجام دهد و از پذیرایی های گرم وزارت متبوعه اظهار سپاسگزاری کرد .

حامد نوازخان سپس شمه ای از درایت و رهبری های اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر یاد کرد و گفت : در زیر سایه تدابیر و مراحم شاهنشاه آریامهر وی توانسته است اموری را که به وی محول شده است انجام داده و بزرگواری ها و فرمایشات ذات مبارک ملوکانه را همواره آویزه گوش دارد و در حضور تعدادی از مقامات پاکستانی گفت : مأموریت تهران پرارزش ترین و مهمترین مأموریت است . حامد نوازخان اظهار داشت که در آینده نزدیکی عازم مأموریت خارج خواهد شد .

پنجم سیاسی 4/9 ساعت 14:30 سری 1073

کاردار موقت رضا تقوی ، 2/9/53

• وزارت امور خارجه

آقای رضا تقوی سرپرست اداره انتشارات و مدارک

چون جنابعالی برای ایراد سخنرانی در دانشگاه پدافند ملی درباره بررسی اوضاع ژئوپولتیکی پاکستان و هدف های سیاسی آن در منطقه و خلیج فارس انتخاب شده اید ، خواهشمند است در جلسه روز جمعه 17/9/2535 از ساعت 8 لغایت 10 برای ایراد سخنرانی در محل دانشگاه یاد شده حضور بهم رسانید . وزیر خارجه

10343/16 – 28/8/53

 

• از شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه گذشت

وزارت امور خارجه ، ساعت 13 – 13/7/53 اداره رمز ، از اسلام آباد

جناب آقای خلعتبری وزیر محترم امور خارجه 5-623

در ملاقاتی که امروز رایزن سیاسی سفارت آمریکا با آقای تقوی رایزن این سفارت به عمل آورده ، اظهار داشته است که بر طبق اطلاعی که از سفارت آمریکا در کابل دریافت نموده اند ، جناب آقای صدریه به کابل رفته و از کابل به تهران و سپس به اسلام آباد آمده اند و چون دولت آمریکا نسبت به روابط پاکستان و افغانستان خیلی نگران است ، میل دارند بداند آیا ایشان از طرف دولت شاهنشاهی مأمر میانجیگری بین پاکستان و افغانستان بوده اند یا نه و آیا دولت ایران در این باره اقداماتی به عمل آورده است ؟

آقای تقوی جواب داده است که اصولاً و به هیچوجه صحبتی از میانجیگری نیست و دولت شاهنشاهی هیچگونه قصدی برای میانجیگری ندارد ، ولی همان طور که می دانید با توجه به روابطی که با پاکستان داریم و همچنین عطف به روابط خوبی که با افغانستان داریم خوشحال خواهیم شد که بتوانیم نظرات طرفین را به هم نزدیک کنیم . بهبود روابط پاکستان و افغانستان نه تنها به حفظ صلح و امنیت منطقه کمک فراوان خواهد نمود ، بلکه در کاستن موجبات تشنجات .... 791 – 20/6/53

منوچهر ظلی

مشابه این گزارشات و همچنین ابلاغ ها و تقدیرها و فرمان های همایونی که آقای تقوی در زمان شاه دریافت داشته است بسیار زیاد است و این آقا اداره کننده دفتر بنی صدر و رئیس دفتر ایشان بود و با گروه عظیمی از گروهک های مخالف رژیم و تعداد زیادی از ساواکی های بازنشسته و امرای بر کنار شده و افرادی مانند رجوی و غیره همکاری داشته است .

یکی از همکاران وی تقوی را چنین معرفی می نماید :

" من او را یک فرد فرصت طلبی دانستم که از موقعیت های مناسب برای خودش بهره گیری می کند ، ظاهر خود را در دفتر حفظ کرده است . یگانه فردی است که در دفتر علناً به روحانیت توهین نمی کند ، اطرافیان او را آدم خودخواهی می دانند و با وی چندان میانه خوبی ندارند .

او با سلامتیان و عسگری خیلی صمیمی است ، بعضی اوقات که مهمانان خارجی دارند مانند سفیر ، کاردار و غیره این دو را هم خبر می کند . و با کشاورز صدر سرپرست کمیسیون کشاورزی و از یاران وفادار دکتر صدیقی و عضو جبهه ملی دوستی بسیار صمیمانه دارد . می گویند تقوی در هندوستان به خوش رقصی برای رژیم طاغوتی مشغول بود و زمانی هم در وزارت امور خارجه مشاور خلعتبری معدوم بود ."

این بود صفات کلی تقوی ، او زمانی که پرونده اش در دادسرای انقلاب مطرح بود نزد بازپرس ادعا داشت که در روز حادثه در دانشگاه حضور نداشته است و موذیانه خود را بی خبر از تمام حوادثی که در روز چهاردهم اسفند اتفاق افتاده ، نشان می داد .

توضیحات او بسیار بی مایه بود و فقط موقعی که از وی خواسته شد درباره گارد بنی صدر توضیحاتی بدهد فریاد زد کلمه گارد و به کار بردن آن درباره آقای بنی صدر به هیچوجه صحیح نیست ، آنچه مربوط به کار حفاظت شخص رئیس جمهور است یگان حفاظت نام دارد و آنها هم زیر پوشش ارتش هستند .

(بعدها خواهیم دید هم گارد است و هم زیر پوشش ارتش نیست)

انتظاریون :

او خود را چنین معرفی نموده است :

مصطفی انتظاریون ، فرزند احمد ، متولد 1325 ، مشاور ریاست جمهوری ، و محل سکونت خود را در تهران دفتر ریاست جمهوری قید کرده است .

انتظاریون نخستین مشاور عالی روابط عمومی بنی صدر بود و گارد بنی صدر که بعداً شرح آن خواهد آمد تحت نظارت وی اداره می شد . محل سکونت او کاخ غلامرضا پهلوی بود و با همسرش در آنجا زندگی می کرد ، همسرش بدون اشتغال به شغل از رئیس جمهور حقوق می گرفت .

انتظاریون در پاریس در یکی از کافه ها گارسونی می کرد و در همانجا در کنفدراسیون با بنی صدر آشنا شد و پس از آمدن بنی صدر به ایران سر و کله انتظاریون هم پیدا شد و همکاری خود را با بنی صدر از همان اول انقلاب شروع کرد .

سرهنگ فرسنداج درباره او می گوید :

" قبل از انتشار روزنامه انقلاب اسلامی در قالب یک فرد مسلمان و انقلابی تازه کار که تازه می خواهد شروع نماید ظاهر شد و بعد از دریافت کمک های فکری مؤثر از سرهنگ حاتمی که رئیس وقت اداره دوم ستاد مشترک بود به مشاورت اطلاعاتی رئیس جمهور برگزیده شد و شروع به تجربه اندوختن نمود .

او از سرهنگ حاتمی برید ، یعنی در واقع قطع رابطه کرد و یکباره نقاب از چهره برگرفت و ماهیت اصلی خود را نشان داد و سردستگی کوبیدن مخالفین بنی صدر و روحانیت مبارز را به عهده گرفت و علناً و عادتاً در دفتر به روحانیت مبارز دشنام می داد و گردانندگی اصلی این بازی ها و آشتی دادن بین جبهه ملی چهارم و مائوئیست ها و گردآوری گروه های مخالف و ضد اسلام و ضد انقلاب در دفتر هماهنگی با او بود ."

ولی خود وی منکر این اتهامات است و در تحقیقات خود اقرار دارد که به همراه آقای بنی صدر به دانشگاه آمده و می گوید :

" به علت موقعیت شغلی که در دفتر ریاست جمهوری دارم ، همیشه و در همه حال در معیت ریاست جمهوری می باشم . در روز 14 اسفند به اتفاق ایشان به دانشگاه رفتم ... ابتدا در دفتر کتابخانه دانشگاه استقرار پیدا کردیم تا سخنرانی شروع شود . کتابخانه به وسیله پنجره های بلند مشرف بود به یکی از خیابان های داخلی دانشگاه ، عده ای روبروی پنجره ایستاده بودند و شعارهایی بر علیه ریاست جمهوری می دادند .

بنا به خواست ریاست جمهوری ، رئیس شهبانی را خدمت ایشان آوردم و ایشان دستوراتی مبنی بر جلوگیری از اخلال دادند که البته مفید واقع نشد . به محل تریبون رفتیم و آنها همچنان به شعار دادن خود ادامه می دادند ، از محل تریبون همچنان به مأمورین انتظامی که شامل افراد شهربانی و دژبان می شد و وظیفه شان را که حفظ نظم و انضباط است متذکر گردیده است و همچنان ادامه پیدا کرد .

سیم های بلندگو قطع گردید و مردم شعار دادند که نمی فهمند . از مسئولین بلندگوها خواسته شد اقدام نمائید ، این عمل دو سه مرتبه تکرار شد ، در نتیجه مردم بنا به خواست ریاست جمهوری وارد عمل شدند که بعد از این همه تذکر خود جلویشان را بگیرند و این افراد اخلالگر را تحویل مأمورین انتظامی بدهند ...

من در تمام این اوقات در محل تریبون بودم و این بار خبر آوردند که عده ای در خیابان جلوی دانشگاه ایستاده اند و ممانعت می نمایند از خروج مردم و با سنگ به جان مردم افتاده اند . ریاست جمهوری گفتند من پشت این تریبون می ایستم تا همه بروند ، در غیر این صورت خودم به جلوی دانشگاه خواهم آمد ."

انتظاریون در قسمت دیگر از اظهارات خود به صورت ابهام آمیز اشاره به طرح نقشه ترور بنی صدر از طرف حزب الله نمود ، وی مدعی بود :

" در این زمینه نواری هم به دست رسیده است که قسمتی از نوار پیاده شده ، در این نوار یکی از معلمین ایدئولوژی سپاه پاسداران از آقای بهشتی در سخنرانی کاشان پرسیده است در این روز قرار بود چیزهای دیگری صورت پذیرد ."

این ادعای انتظاریون با این که از طرف مرحوم آیت الله لاهوتی هم بیان شده بود ، ولی بدون دلیل و غیر منطقی است ، زیرا آنانی که با مرحوم شهید بهشتی از نزدیک آشنا بودند در او آنچنان هوشیاری و خرد و بینشی سراغ داشتند که وی را فرسنگ ها از این توهمات دور می کرد .

غائله چهاردهم اسفند 1359(21)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

صادق خاراباف، بنیاد هابیلیان

موج سواری روی سیل با تخم مرغ های آرم خورده!

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

زنان در گروهک منافقین

دکتر مصطفی انتظاری‌هروی، بنیاد هابیلیان

دردسرهای منافقین برای میزبان های مغموم؛ از سرکوب مردم تا دزدی!

دکتر نواب محمدی‌، بنیاد هابیلیان

صید ماهی گندیدۀ منافقین از آب گل‌آلود سیل

مهدی عسکری، بنیاد هابیلیان

رقص لاشخورها

محمدمهدی حسین‌پور، بنیاد هابیلیان

ترس نقاط (کانون) شورشی از مردم یا نیروهای امنیتی؟

دکتر مصطفی مطهری؛ بنیاد هابیلیان

منافقین و ماجرای تخم مرغ ها و سبد بلایای طبیعی

جدیدترین مطالب

دکتر نواب محمدی‌، بنیاد هابیلیان

صید ماهی گندیدۀ منافقین از آب گل‌آلود سیل

محمدمهدی حسین‌پور، بنیاد هابیلیان

ترس نقاط (کانون) شورشی از مردم یا نیروهای امنیتی؟

نماینده کلیمیان ایران

منافقین فرزندان خلف استالین هستند

مروری بر نقش آمریکا در عملیات‌ تروریستی در ایران بعد از پیروزی انقلاب

ردپای سازمان سیا از جنایات منافقین تا ترور شهدای هسته‌ای

دکتر نواب محمدی‌، بنیاد هابیلیان

آمریکا روزی از گاو شیرده‌اش انتقام خواهد گرفت

دکتر مصطفی مطهری؛ بنیاد هابیلیان

منافقین و ماجرای تخم مرغ ها و سبد بلایای طبیعی

Previous MonthNext Month
فروردین 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
2
3
4
10
تاریخ : 1358/01/10
26
29
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان