غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ (6)

علاوه بر کار با شورای انقلاب او همچنین جزء 72 نفر اعضای مجلس خبرگان که در حال حاضر مشغول بررسی قانون اساسی جدید هستند ، می باشد . او پیش بینی می کند که تقریباً ظرف یک ماه این کار تمام شود . (نظریه : او ملاقات ما را برای شرکت در یکی از جلسات خبرگان ترک کرد)

سند شماره 8 :

سری 8 شهریور 1358 اعضاء (1)

از : ... تهران (2) ....

به : ... رئیس ....

اخطار جاسوسی پخش محدود ، ال.پی. گامین ... اس.دی.لور

1. .... تماس های تلفنی 7 شهریور راترفورد موفق شد که برای ساعت 8 صبح روز 8 شهریور با اس.دی.لور در اقامتگاهش قرار ملاقاتی بگذارد . هر چند این ملاقات مختصر بود ، اما ما را قادر ساخت که ... را تجدید کرده و ملاقات دیگری را برای 11 شهریور ترتیب بدهیم . (3)

2. اگر چه ساختمان شامل سه آپارتمان است (هر طبقه یک آپارتمان) به نظر می رسد که خانواده خواهر ازدواج کرده اس.دی.لور/1 (ل/1) و خانواده خود ل/1 هر سه واحد را در اختیار دارند .

3. به نظر می رسد که اس.دی.لور/1 در وضع جسمی و روحی خوبی به سر می برد . او تأکید کرد که شبانه روز گرفتار است و وقت کمی برای صرف در امور خانواده اش دارد . به نظر می رسد که وی از این که بار دیگر راترفورد را می بیند خوشحال است و همچنین تمایلش در صحبت با راترفورد در مقایسه با دوران اقامتش در پاریس درست کمی قبل از آن که به تهران بازگردد ، بیشتر بود . او از زمانی که با همراهان خمینی به ایران برگشت به پاریس نرفته است .چ

(نظریه : ل/1 در پاسخ تلفن های راترفورد به هتل تلفن زده بود ، اما راترفورد را با اسم کوچک سراغ گرفته بود ، به وی گفته بودند کسی با چنین اسمی نامش در دفتر هتل ثبت نشده است .)

4. ل/1 تأیید کرد که وی جزء 15 نفر اعضای شورای انقلاب هست ، در مورد قدرت شورای انقلاب و نقش آن ، ل/1 نظر داد که این شورا آن طور که باید و شاید مؤثر عمل نمی کند ، واضح بود که وی برای تمام اعضاء شورا ارزش زیادی قائل نیست .

5. علاوه بر کار با شورای انقلاب او همچنین جزء 72 نفر اعضای مجلس خبرگان که در حال حاضر مشغول بررسی قانون اساسی جدید هستند ، می باشد . او پیش بینی می کند که تقریباً ظرف یک ماه این کار تمام شود . (نظریه : او ملاقات ما را برای شرکت در یکی از جلسات خبرگان ترک کرد)

6. نسبت به دولت بازرگان ل/1 آن را به استهزاء گرفت و ... دولت ... او ... شجاعت ... می داند . او تصدیق کرد ... در این مقطع تاریخی ... زیرا که ... حمایت و پذیرش ملت ... برای نامزدهای این مقام ... .

(نظریه : ... گزارشات منتشره او شغلی در دولت نپذیرفته چرا که ارزش کمی برای آن قائل است .)

7. با اغتنام فرصت برای طرح مسئله ، راترفورد اشاره کرد از مجموع آنچه شنیده ، به نظر می رسد که اتخاذ تصمیمات مهم به خمینی واگذار می شود و بدون او امور از هم می پاشد . ل/1 به سرعت با اشاره به این که درباره توانایی و قدرت خمینی مبالغه شده ، استثنایی بر این تحلیل عنوان کرد . او این مسئله را واضح کرد که (امام)خمینی قادر نیست کشور را به تنهایی اداره کند و باید به دیگران تکیه کند .

(نظریه : این نظر تا حدی مطابق با آن چیزیست که در پاریس گفت : " من به (امام)خمینی احتیاج دارم ، اما (امام)خمینی هم به من احتیاج دارد . " لحن این نظریه به نحوی بود که انسان استنباط می کند که ل/1 فکر می کند نسبت به آنچه از (امام)خمینی می توان انتظار داشت محدودیت هایی وجود دارد .)

8. او همچنین خاطر نشان کرد که دارد روزنامه انقلاب اسلامی را انتشار می دهد ، او ادعا می کند که روزانه صد هزار نسخه به چاپ می رساند .

9. (نظریه : هر چند ملاقات مختصر بود ، اما شواهد به اندازه کافی وجود داشت که حاکی از این باشد که احتمالاً راهی برای جلب همکاری وی وجود دارد .)

10. پرونده 959289 _ 201 ، تا 8 شهریور 1378 در بایگانی حفظ شود . تماماً سری

 

• سند شماره 9 :

سری 18 شهریور 1358 اعضاء

از : تهران 54165

به : رئیس رونوشت برای فرانتک

اخطار جاسوسی پخش محدود ال.پی. گامین اس.دی.لور

عطف به : تهران 54154 که مورد نیاز فرانتک نیست .

1. راترفورد در ملاقات مختصری که در تاریخ 18 شهریور درون اتومبیل انجام شد ، گزارش داد که وی قادر نبوده روز قبل اس.دی.لور/1 (ل/1) را ببیند . به او گفته شده که ل/1 خارج از شهر است ، علتش را هم احتمالاً می توان اعلام روز 17 شهریور به عنوان تعطیل مخصوص کشوری دانست .

 

2. راترفورد سعی می کند ل/1 را امروز یا یک وقتی در 19 شهریور ببیند ، اگر او این کار را بکند و حداقل مقصود ما برآورده شود ، یعنی علاقه ل/1 به وضوح نسبت به شغل مشاورت جلب شود ، راترفورد تصمیم خواهد گرفت که در تاریخ 20 شهریور از طریق پرواز شماره 601 لوفت هانزا راهی فرانکفورت شود تا در ساعت 30/12 به وقت محلی به آنجا برسد .

اگر این حداقل مقصود برآورده نشد ، ولی امکان نیل بدان در طول این سفر باقی بماند ، عزیمت راترفورد به تأخیر می افتد . در این مورد ممکن است از او خواسته شود از مسیری غیر مستقیم برگردد تا از تأخیر بیش از حد به واسطه رزرو بلیط جلوگیری شود .

3. پرونده 959289 _ 201 ، تا 18 شهریور در بایگانی حفظ شود . تماماً سری

 

• سند شماره 10 :

سری 18 شهریور 1358 ، ساعت 14:32 اعضاء

از : تهران 54173

به : رئیس

اخطار جاسوسی پخش محدود ال.پی.گامین اس.دی.لور

مطالب زیر گزارش راترفورد از ملاقات 14 شهریور با اس.دی.لور/1 می باشد .

1. راترفورد در شب چهاردهم شهریور برای سومین بار با اس.دی.لور/1 به مدت یک ساعت و نیم در محل مسکونی اش ملاقات نمود . تقریباً 10 نفر از اعضای خانواده و دوستانش در بخش عمده آن شب حضور داشتند ، یکی از دوستانش که نامش را شندر (با این تلفظ) (4) بیان می کرد ، مدیریت بازرگانی در دانشگاه کالیفرنیا خوانده و چهار ماه پیش به ایران آمده است .

او و ل/1 اهل یک شهر (همدان) بوده و از قدیم الایام دوستان خانوادگی بوده اند . ل/1 او را دعوت کرد که به ملاقات خصوصی ما در اتاق بپیوندد ، من مجبور بودم که اغلب اوقات روی مسائل اقتصادی تأکید کنم . طی آن شب معلوم شد که شندر مدیریت بازرگانی خوانده و امیدوار است که وارد کار تجارت شود .

2. در بدو ورود به خانه برای ملاقات ، راترفورد در آن طرف خیابان چند مرد مسلح دید و حدس زد که محافظان ل/1 باشند . تا خواست زنگ بزند پنج نفر از آن محافظان مسلح به طرف راترفورد یورش بردند و از وی پرسیدند چه می خواهد . خوشبختانه یکی از آنها راترفورد را از ملاقات اولش می شناخت ، بعد از این که محرز شد ل/1 منتظر یک ملاقات کننده است ، راترفورد تا طبقه دوم ساختمان اسکورت شد .

3. در حالی که شندر حضور داشت چشم انداز ارز خارجی ایران مورد بحث قرار گرفت . ل/1 گفت هرگرونه محدودیت هایی که بر روی ارز خارجی اعمال شود بدان منظور خواهد بود که اطمینان حاصل شود که هرگونه سوء استفاده های واقعی یا محتمل یا راه گریزهایی که در دوران رژیم گذشته تشویق یا اغماض می شد ، اجازه داده نخواهد شد که در رژیم انقلاب اتفاق بیفتد . ل/1 گفت که در حال حاضر درباره مقررات ارز خارجی هیچگونه تغییرات عمده ای در نظر گرفته نشده است .

4. در مورد مسائل مربوط به تعرفه ، ل/1 گفت که هیچ اقدامی در مرحله کنونی برای بالا بردن جداول تعرفه ای در مورد کالاهای وارداتی مد نظر نیست . علاوه بر این قصد رژیم جدید این خواهد بود که زمینه مساعدی برای پایین آوردن تعرفه های اقلام و کالاهای ضروری به منظور تخفیف بار هزینه زندگی توده ها ، فراهم کند . از سوی دیگر تعرفه کالاهای تجملاتی احتمالاً افزایش خواهد یافت .

5. درباره ملی کردن ، ل/1 گفت که حکومت وی قصدی برای آغاز برنامه ملی کردن به مقیاس بزرگ ندارد.او استدلال کرد تنها علت ملی شدن بانک ها این بود که آنها به واسطه عرف های بانکی و سوء استفاده های تحت رژیم سابق ، ناسالم تشخیص داده شده بودند .

اقدام ملی کردن بانک ها بیانگر کوششی برای اعاده اطمینان مردم به سیستم بانکی بود . او هر گونه احتمالی را در این مورد که دولت قصد دارد اقداماتی در مورد ملی کردن تجارت های کوچک انجام دهد ، رد کرد .

( نظریه راترفورد : بعد از نوشتن این مطلب راترفورد شماره اخیر مجله ایرانیان را دید که از قول ل/1 گزارش کرده ، اقدامات بیشتری برای ملی کردن در پیش است . ل/1 در ملاقات 14 شهریور خلاف این را گفته است . همچنین طی تماس تلفنی تحت پوشش نماینده کمپانی با سیروس ابراهیم زاده معاون وزارت اقتصاد و امور دارایی در تاریخ 12 شهریور به راترفورد اطمینان داده شد که دولت هیچگونه طرحی برای گسترش برنامه های ملی کردن ندارد و در حقیقت از سرمایه گذاری های مؤسسات تجارتی خصوصی خارجی استقبال می کند .)

6. راجع به امکانات فعالیت در بخش خصوصی فرد مورد نظر تأکید کرد که دولت همچنان مصمم است سرمایه گذاران داخلی و خارجی هر دو را به فعالیت در تجارت خصوصی تشویق کند . به منظور تشویق سرمایه گذاران وام های به مقیاس کوچک هم اکنون نیز در اختیار افراد قرار داده می شود .

شرایط ، ملزومات و امتیازات بر پایه توافق مورد به مورد قابل مذاکره می باشند ، به طور خلاصه برای شرکت های خارجی علاقمند به رفع نیازهای اولویت دار و مهم ایران ، دولت مایل است بیشترین امتیازات و تشویقات را اعطاء کند .

7. در مورد اسلحه ، ل/1 گفت که ایران فعلاً علاقه ای به تهیه اسلحه اضافی ندارد ، در حال حاضر دولت در وهله اول علاقمند به تهیه لوازم یدکی برای تجهیزاتی است که قبلاً از آمریکا خریداری کرده است .

(نظریه راترفورد : در یکجا شندر از راترفورد پرسید که او در دولت است یا در تجارت ، به او اطمینان داده شد که در دومی است ، هر چند ل/1 ممکن است این سؤال را قبل از ورود راترفورد پیش کشیده باشد ، راترفورد بیشتر عقیده اش بر این است که یک سؤال عادی بوده است ... (5)

 

پی نوشت:

 

1. این تلگراف از اسنادیست که قسمتی از آن نابود شده است ، بنابراین این قسمت ها در متن ترجمه سند با نقطه چین مشخص گردیده است . عباراتی که در روی نقطه چین ها نوشته شده است عباراتی است که اطمینان صد در صد نسبت به درستی آنها وجود دارد .

2. چون که تاریخ سند 8 شهریور است با توجه به اسناد موجود در حول حوش 8 شهریور مشخص می گردد که شماره این تلگراف باید حدود 54080 باشد .

3. اسناد ورود راترفورد به ایران در دست نیست تا بتوان تاریخ دقیق ورود وی به ایران را مشخص نمود ، اما با توجه به شواهد مشخص می گردد که وی اوایل شهریور به ایران آمده است ، ملاقات 8 شهریور که سند حاضر حاصل آن است باید اولین ملاقات راترفورد با آقای ابوالحسن بنی صدر باشد . طبق اظهار همین سند دومین ملاقات هم در تاریخ 11 شهریور بوده که سند مربوط به آن در دست ما نیست و طبق سند شماره 10 سومین ملاقات هم در تاریخ 14 شهریور بوده است .

4. منظور اینست که املای دقیق نام وی را نمی دانم ، ولی نامش چیزی شبیه شندر است .

5. این سند کامل به دست نیامده است و احتمالاً یک صفحه دیگر دارد .

 

 

غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ (5)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان