در جستجوی ارباب

«این گروهک بدبخت، این گروهک های جنایتکار که جوانهای ما را بازی می دهند، خودشان در پناهگاهها می نشینند و جوانهای این ملت را بسیج می کنند بر خلاف اسلام و بر خلاف ملت مسلمان و در خدمت ابرقدرتها و خصوصا آمریکا، این نقشه ای که مدتهاست در کار است و نقاشان بی خبر از خدا دنبال شکل دادن آن بودند و من مطالعه می کردم و در حال آنها و در وضع آنها و بالاخره با ناشیگری، خودشان را لو دادند و باطنشان را ظاهر کردند و ملت فهمید اینها چکاره اند و با یک صورت اسلامی و حق به جانب در این مملکت آمدند و نقشه شوم قدرتهای بزرگ را، یعنی آمریکا را می خواستند پیاده کنند»

امام خمینی (ره)

در جستجوی ارباب

منافقین به خوبی می دانستند حتی با ایجاد تشکیلات پوشالی نفاق و تهیه ابزار جنایت و بدست آوردن هم پیمانان داخلی و ایجاد یک جبهه متحد ضد انقلابی از کفر و نفاق، قادر نخواهند بود در برابر انقلاب اسلامی و امت شهید پرور قد علم نمایند، لذا از بدو پیروزی انقلاب، در جستجوی یافتن ارباب، میان ابرقدرتها و کشورهای استکباری بودند. نیروئی که درون جامعه و در میان مردم فاقد هرگونه پایگاه مردمی باشد، بالاجبار تکیه گاه خود را در خارج از جامعه و مردم خواهد جست و منافقین نیز از این زمره اند.

تاریخ نشان می دهد که جریان نفاق برای بدست آوردن پشتیبانی خارجی به هر دری زد و آمادگی پذیرش نوکری هر اربابی را داشت. برای آنان نوکری شرق یا غرب فرقی نمی کرد، مهم فقط آن بود که جهان استکباری جا برای استخدام یک مزدور جدید داشته باشد و حاضر گردد با حمایت از منافقین آنان را در پناه خود بگیرد.

جاسوسی به نفع شوروی

منافقین ابتدا به شرق و ابرقدرت تجاوزکار شوروی، این مرکز کفر و الحاد جهانی رو نمودند. ارتباط میان جریان نفاق و شوروی به سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد. آنها در سال 1351 هیئتی را همراه با عرفات به مسکو فرستادند و ارتباطات اولیه را برقرار نمودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط میان شوروی و آنها نزدیکتر گردید و با دستگیری سعادتی، عضو مرکزیت منافقین که ضمن رد کردن اسرار و اطلاعات امنیتی به یکی از ماموران عالی رتبه سفارت شوروی در تهران صورت گرفت، ابعاد این روابط برملا گردید.

جاسوسی از طرف منافقین توسط سعادتی به نفع شوروی، موجی از انزجار عمومی علیه عملکرد منافقین به همراه آورد و گرچه جریان نفاق کوشید تا بار دیگر با مظلوم نمائی و منحرف کردن اذهان از اصل قضیه جاسوسی، خود را از این مخمصه خلاص گرداند، لیکن مدارک و شواهد آنقدر غیر قابل تردید بودند که جای هیچ گونه انکاری باقی نگذاشت.

منافقین پس از مدتها سکوت و ایجاد جار و جنجالهای تبلیغاتی، بالاخره مجبور شدند به نوعی جاسوسی سعادتی را توجیه نمایند. اعلامیه ای که آنها در این زمینه منتشر ساختند، نه تنها کمکی به جریان نفاق ننمود بلکه عذر بدتر از گناه گردید.

با اسرائیل هم می شود رابطه گرفت!

منافقین در اطلاعیه نامبرده ابتدا می کوشیدند تا تماس با استکبار جهانی را توجیه کنند، اما به توجیه برقراری رابطه با اسرائیل می رسند. در این اعلامیه آمده است:

بدیهی است تماس یک سازمان انقلابی مسلمان با هر نیرو و گروه چه در داخل کشور خود و چه در خارج آن تابع اصول متقنی است. کمااینکه سازمانی نظیرالفتح نیز دارای ارتباط بسیار وسیعی با نیروهای مختلف در سراسر جهان می باشد که جوهر همه آنها خدمت به آرمان فلسطین است، حتی اگر گاه ایجاب کند که برای تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه اسرائیل مخفیانه با برخی از جناح های بالنسبه مترقی تر یهود نیز تماس گرفته شود. عدم توجه به این ضرورتهاست که مرتجعان و نابکاران را مجاز می سازد، نه تنها به سعادتی ها بلکه به یاسر عرفات نیز برچسب جاسوسی و مزدور اجنبی بزنند (1)

منافقین در اظهارات فوق بار دیگر چهره واقعی خود را به نمایش گذارده اند و آنقدر در نشان دادن چراغ سبز به استکبار جهانی عجله به خرج داده اند که حتی تماس با هیئت حاکمه رژیم اشغالگر قدس را نیز مجاز دانسته و آن را خدمت به آرمان ملی و مکتبی قلمداد کرده اند. جناح های بالنسبه مترقی تر رژیم اشغالگر قدس، که تماس مخفیانه نیز با آنها توصیه شده، کسانی مگر سردمداران حزب به اصطلاح کارگر اسرائیل، یعنی زمامداران کنونی این رژیم اشغالگر و قاتلین هزاران مرد و زن و کودک مسلمان فلسطینی و لبنانی نیستند؟ با همین به اصطلاح جناح های بالنسبه مترقی تر است که آن عنصر معلوم الحالی که به نام آرمان فلسطین به دریوزگی استکبار جهانی مشغول است، تا به حال تماس های متعدد مخفیانه داشته و این اوخر نیز علنا ابراز آمادگی برای برقراری رسمی با آنها نموده است. منافقین خوب الگویی را برای تنظیم روابط با استکبار جهانی برگزیده اند و چه خوب هم پا در جای پای او گذاشته و حتی بر او نیز سبقت گرفته اند. هم آغوشی با استکبار جهانی، از شرق تا غرب، تائید دسائس و طرح های استعماری « کمپ دیوید» و « فاس »، تسلیم بلاشرط در برابر وابستگان آمریکا در منطقه، هم دستی با رژیم حاکم در مصر و اردن و خیانتهای بیشمار دیگر ، همه و همه با نام آرمان فلسطین صورت گرفته اند، پس چرا نتوانند به نام آرمان ایران برای شوروی جاسوسی کرد و در نهایت نیز به پایبوسی آمریکا و سوسیال صهیونیست های فرانسوی افتاد؟ راه که برای نوکری باز شد، همه چیز مجاز خواهد بود و منافقین در جستجوی اربابی که آنان را به استخدام در آورد، آمادگی کامل خود را اعلام کردند.

اثبات « صداقت» کی ؟

منافقین در اعلامیه مذکور هدفهای برقراری رابطه با شوروی را به شرح زیر بر شمرده اند:

« 1- کسب اطلاعات در مورد فعالیت ها و شبکه ها و مامورین سیا در ایران.

2-تشریح موازین ملی و اسلامی میهن و انقلاب، یعنی همان خصایص ویژه که به اعتقاد ما در گذشته چنانچه باید به آن توجه نکرده و اکنون می بایست صداقت و حسن نیت خود را در رابطه با انقلاب آزادی بخش ضد استعماری میهن ما به اثبات برسانند.» (2)

در حالی که سعادتی نه در ضمن « تشریح موازین ملی و اسلامی » بلکه در حین رد کردن اطلاعات سری به جاسوس «کا.گ.ب» دستگیر گردید.

در اسنادی که از سعادتی به دست آمده است لیستی به دست خط وی به چشم می خورد که در آن زیر مطالبی را که باید با « فنسینکو » جاسوس کا.گ.ب در میان بگذارد نوشته بود. در این دست خط از جمله می خوانیم:

«اطلاعاتی: 1- نیازهایی که ما داریم: الف به لحاظ من: 1- ضبط صوت کوچک همراه با فرستنده 2- دوربین کوچک یا دوربین میکرو فیلم 3- گیرنده و فرستنده های خیلی کوچک و ریز 4- دستگاه های استراق سمع از فواصل دور ( 50 متری ) 5- تجربیات لازم در مورد بایگانی و طبقه بندی پرونده ها 6- ...........»

در بخش دیگری از همین دست خط آمده است:

« مقدمه : 1- در مورد تماس با تلفن و اشکالات این تماس و ضرورت بررسی. 2- پیشنهاد در مورد اینکه از این به بعد تماسهایمان را تنظیم کنیم و حداقل 10 دقیقه در مورد تماسها و مسائل امنیتی، اشکالات و ... صحبت کنیم و سعی کنیم آن را برطرف کنیم یا نمونه مشکوکی اگر دیده شد در هر مورد مطرح شود تا بتوانیم در مورد آن تحقیق و مطمئن شویم. 3- در مورد تماسها و اینگونه تماسها چه تجربیاتی دارید. هر گونه تجربه ای موجود است به طور دقیق و روشن بگوئید 4- در اینجا به هیچ وجه چنین مدارکی را تحویل نمی دهم و در اینجا صرفا مدارک از سازمان را تحویل می دهم و لذا باید قراری را گذاشت در جای دیگر به صورت متحرک تا این مدارک داده شود. که برای این کار باید کاملا دقیق و حساب شده و با محمل عمل نمود. 5- روشن کردن محل تماس ما اینکه اگر  داخل ساختمان ریختند چه گفته شود .

در قسمت دیگر دست خط در مورد سوالاتی که سعادتی باید از مامور شوروی بکند آمده است:

«شما در چه زمینه هایی به اطلاعات نیاز دارید؟»

این چه نوع موازینی است که تشریحشان در یک محیط علنی و به صورت مصاحبه یا اعلام مواضع ممکن نیست و حتما باید در یک ساختمان مخفی (در پوشش شرکت تجاری) و همراه با رد کردن اطلاعات سری دولتی صورت گیرد. این چه نوع صداقتی است که در روسها باید به اثبات برسانند؟ کدام خصایص ویژه وجود دارند که ابرقدرت شرق چنانکه باید بدان توجه نکرده و اکنون می بایست حسن نیت خود را نشان دهد؟

مگر این ابرقدرت سفاک در طول 25 سال پشتیبانی تمام عیار از رژیم پهلوی و دشمنی با انقلاب اسلامی ایران صداقت خود را به اثبات نرسانده بود؟ مگر مسکو با ارتجاعی خواندن قیام خونبار و تاریخ ساز 15 خرداد، و اتلاق صفت «ارتجاع سیاه» به روحانیت مبارز ایران، حسن نیت خود را توسط حزب توده، رابطه خود را با انقلاب اسلامی مشخص ننموده بود؟ مگر با تجاوز به افغانستان و کشتار مردم مسلمان آن کشور، درست 5 ماه بعد از تشریح موازین، میزان توجه خود را به خصایص اسلامی نشان نداد؟

حقیقت امر این است که رد و بدل اطلاعات سری و امنیتی و تلاش برای دریافت وسائل استراق سمع و جاسوسی از شوروی، نه جهت اثبات صداقت روسها، بلکه محملی برای اثبات صداقت منافقین بوده است. منافقین با تحویل اطلاعات محرمانه ای که از طریق نفوذی های خود به دست آورده بودند، در واقع می خواستند به شوروی بفهمانند که برای نوکری آماده اند و برای اثبات صداقت پیش کش نیز به همراه آورده اند.

کارنامه سیاه (14)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان