تبار ترور (9)

« فصل سوم »

عمليات هاي تروريستي عليه مسئولان رده هاي مياني نظام و شهروندان عادي

بدون ترديد ، انجام عمليات هاي تروريستي عليه مسئولان و وابستگان به نظام جمهوري اسلامي در رده هاي مختلف در نهادها و دستگاه هاي مختلف (اعم از لشكري و كشوري) و شهروندان عادي و بي دفاع جمهوري اسلامي ، بيشترين حجم از فعاليت هاي نظامي سازمان مجاهدين خلق را به خود اختصاص داده است .

اين امر به دو دليل عمده رخ داده است : نخست در دسترس بودن مسئولان مياني و اعضاي سازمان ها ، نهادها و ارگان هاي دولتي و انقلابي به نسبت مسئولان رده بالاي نظام كه به دليل عدم برخورداري از حفاظت به آساني هدف تيم هاي ترور سازمان قرار مي گرفتند و ديگر انجام ترورهاي كور از سوي واحدهاي ترور سازمان قرار مي گرفتند .

انجام ترورهاي كور از سوي واحدهاي ترور سازمان كه به هدف زنده نگه داشتن نام سازمان و بزرگ نمايي آن و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و علاقه مندان نظام جمهوري اسلامي صورت مي گرفت .

در اينگونه عمليات ها صرفاً هدف انجام ترور بود و اين كه قرباني ترور چه رده و يا شخصي باشد ، اهميت نداشت . از اين رو عمده ي قربانيان اين ترورهاي كور ، مردم عادي و شهروندان بي دفاع و رهگذران و يا صاحبان كسب و پيشه اي بودند كه صرفاً به دلايلي مانند نصب تصاوير حضرت امام خميني و يا ساير مسئولان نظام در مغازه و يا محل كسب خويش و يا حضور در اماكني مانند روبروي مسجد و يا پايگاه هاي بسيج ، سپاه ، كميته هاي انقلاب ، دادستاني و ... و يا به علت داشتن قيافه و ظاهر حزب اللهي هدف قرار مي گرفتند .

هر چند در ميان قربانيان موج ترورهاي كور منافقين مواردي وجود دارند كه حتي فاقد يكي از خصوصيات پيش گفته بوده و تنها به دليل افزايش آمار " سوختگان به خشم مجاهدين خلق " قرباني خشونت مجاهدين خلق شده اند .

در اين ميان نكته ي جالب توجه اين است كه سازمان بسياري از قربانيان خود را فقط در حد اسم و رسم مي شناخته و از اين رو در برخي اوقات ، مسئوليت و يا ارگان و نهاد محل خدمت قربانيان خويش را به غلط ذكر نموده است و جالب تر اين كه سازمان حتي نام و نشان برخي از قربانيان ترورهاي كور خود را نمي دانسته و در چنين مواقعي با تعابيري نظير : يكي از وابستگان رژيم و ... از قربانيان خود نام برده است .

1. نشريه ي مجاهد در صفحه ي 20 شماره ي 129 خود در توجيه هواداران و اعضاي سازمان براي انجام عمليات هاي كور ترور ، در مطلبي با عنوان « واضربوا منهم كل بنان ، سرانگشتان رژيم را در هر كجاي قطع كنيد » چنين آورده است :

" از جمله روش هاي رژيم ، استقرار جاسوس ها و خبرچين ها در كوچه و خيابان ها تحت پوشش هاي مختلف است تا به كسب اطلاعات و جمع آوري اخبار براي شناسايي و تعقيب مجاهدين بپردازند . وظيفه ي اصلي اين جاسوسان مزدور ، رديابي و كسب خبر در خصوص مجاهدين و پايگاه هاي آنها است و در صورت برخورد با چنين مواردي ، اطلاعات خود را در اختيار سپاه ، بسيج و كميته ها قرار مي دهند .

آنها براي عادي جلوه دادن حضورشان در محله ها ، اغلب از محمل ها و پوشش هاي كاري و شغلي استفاده مي كنند ، مثلاً با زدن دكه ي سيگار فروشي ، پهن كردن بساط و يا فروش ساير اجناس براي مدتي در يك خيابان يا محله مستقر مي شوند ، گاهي نيز بساط جاسوسي و خيانت خود را در يك مغازه اي اجاره اي و يا در دكان هاي افراد وابسته به رژيم پهن كرده و آنجا را تبديل به پايگاه هاي اطلاعاتي خود مي كنند .

عوامل سپاه و كميته ها ، معمولاً با اين عده در تماس بوده و در صورت لزوم پاسداران و كميته چي ها براي محاصره و يا حمله به يك پايگاه مجاهدين ، از مغازه ي آنها استفاده مي نمايند . اين سرپنجگان اختناق و خفقان عليرغم اين كه كوشش مي كنند شناخته نشوند ، به هيچ وجه از ديد رزمندگان مجاهد خلق مخفي نمانده و جزاي اعمال ننگين و كثيفشان را دير يا زود اما سخت و بي امان دريافت خواهند كرد " .

بر اين اساس سازمان بدون پرده پوشي ، موارد و نمونه هايي از ترور شهروندان بي دفاع و عادي ايراني را در ارگان خود ذكر كرده و از اين عمليات هاي تروريستي با عناويني مانند " اعدام انقلابي " و " آتش قهر خلق " ياد نموده است .

اين فصل به بازنمايي اين موارد اختصاص يافته كه بر اساس تاريخ انتشار نشريه ي مجاهد استخراج گرديده است . همانگونه كه در گذشته نيز اشاره شد ، تنها جنبه ي سنديت اطلاعات به دست آمده از نشريه ي مجاهد ، بر عهده گرفتن مسئوليت عمليات هاي تروريستي است و تعداد قربانيان ، مسئوليت آنان و نحوه ي ترور مورد استناد قرار نگرفته اند و مشخصات قربانيان بر اساس اطلاعيه ها و اخبار سازمان مجاهدين درج گرديده كه در برخي موارد ، مشخصات قربانيان ناقص بوده و يا حتي فاقد مشخصات بوده اند . (موارد نقص اطلاعات درون پرانتز آمده است )

 

الف) عمليات ترور ابوالفضل خوشرو ، ميوه فروش ، خيابان شكوفه ي تهران :

" واحد عملياتي مجاهد شهيد مرتضي دانش طي عملياتي با نام مجاهد شهيد حسين تحصيلي ، پس از شناسايي ابوالفضل خوشرو ، مزدور جاسوس كه تحت پوشش ميوه فروش در زمينه ي جمع آوري اطلاعات عليه مجاهدين فعاليت داشت ، وي را در پايگاه جاسوسي اش در خيابان شكوفه به دام انداخته و سپس با شليك چند گلوله به هلاكت مي رساند ". (تاريخ ترور معلوم نيست)

 

تبار ترور (8)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

فضای مجازی دام جدید تروریست‌ها برای جذب کودکان

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

منافقین و کومله دو روی یک سکه

دکتر مصطفی انتظاری‌هروی، بنیاد هابیلیان

دام تروریستی پیش‌روی مردم عراق

شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان