تبار ترور (3)

ج) نشريه ي مجاهد در شماره ي 137 خود مطلبي آموزشي ! در خصوص " عمليات كمين در جنگل " منتشر كرد و طي آن با تبيين اهميت استراتژيك مناطق جنگلي شمال كشور ، روش هاي ترور در جنگل را به مخاطبان خود و مجاهدين سازمان ! تعليم داده است .

در اين مطلب ضمن اشاره به ترور فرماندار ژاندامري استان مازندران در مهر ماه سال 1361 در جاده ي كياسر به ساري و همچنين ترور تعدادي از شهروندان مشكوك به خيانت !! در اوايل آذر ماه 1361 در جاده ي اتو _ لاجيم (در جنگل هاي قائم شهر) از نيروهاي تحت امر سازمان خواسته شده تا با شناسايي و تعيين نقاط مناسب براي كمين و يافتن زاويه ي آتش متناسب و مشخص كردن نقاط آسيب پذير دشمن به اجراي عمليات عليه مزدوران رژيم بپردازند . (1)

 

با دقت در مطلب مذكور مشخص مي شود مقصود از مزدوران رژيم ، مأموران جنگلباني ، مأموران محيط باني و شكارباني ، كارگران چوب بري ، چوپانان محلي و تمامي كساني است كه به واسطه ي مشاغل خود ناگزير از حضور در جنگل بوده و به دام نيروهاي سازمان مي افتادند .

د) از ديگر نمونه هاي تأييد و ترغيب تروريسم در ارگان سازمان مجاهدين خلق ، سلسله مطالبي با عنوان " حماسه هاي مجاهد خلق ، لحظه هاي انقلاب " است كه طي آن شرح عمليات هاي تروريستي سازمان با قالبي نيمه داستاني به رشته ي تحرير در آمده و نويسنده يا نويسندگان آن با بهره گيري از ادبيات خاص حماسي _ فاشيستي سازمان ، تلاش كرده اند تا ضمن دعوت مخاطبان خود به استمرار خط سازمان در تروريسم گسترده و خونين ، به ايجاد و تقويت انگيزه در مجريان اين دسته عمليات ها به وسيله ي ايجاد نفرت از قربانيان ترور و توجيه ابهامات و اشكالات احتمالي موجود در اذهان هواداران و اعضاي سازمان درباره ي خط ترور و خشونت بپردازند .

در شماره ي 156 از نشريه ي مجاهد در همين قالب سعي شده تا افراد و شهروندان عادي را كه هدف ترورهاي كور سازمان واقع شده و مي شوند ، جاسوسان نظام جمهوري اسلامي معرفي كند ! جاسوساني كه به واسطه ي خيانت به خلق ! (از طريق خيانت به سازمان و همكاري با نيروهاي امنيتي!) مستحق اشد مجازات ، يعني قتل و يا به آتش كشيده شدن محل كسب و كار و يا زندگي شده اند .

قسمت هايي از اين مطلب كه با تيتر " جاسوس خميني " در صفحه ي 18 اين نشريه درج شد به اين شرح است :

" حاجي احمدي از مغازه اش تمام محله را زير نظر داشت و همين كه مورد مشكوكي نظرش را جلب مي كرد با تلفن به كميته ي محل اطلاع مي داد و در طول فعاليتش تعدادي از هواداران و نيروهاي سازمان را شناسايي كرده و باعث دستگيري و شكنجه و اعدام آنها شده بود .

حاجي در مغازه كه بود اطرافش را مي پاييد ، حركات مردم و مشتريان را زير نظر مي گرفت و اخبار و اطلاعات به دست آمده را به كميته رد مي كرد . سيزدهم تير ماه سال 1361 حوالي ساعت 2 بعدازظهر مغازه را تازه باز كرده بود كه يك مشتري سر رسيد و چند متري شيلنگ خريداري كرد و همين كه در حال خروج از مغازه بود ، متوجه مردي 25 ساله شد كه پس از ورود به مغازه اسلحه اش را به سمت حاجي نشانه رفت .

حاجي دچار رعشه شده بود و قبل از اين كه بتواند عكس العملي نشان بدهد ، سوزشي در قلبش احساس كرد . مرد جوان چهار گلوله به سمت حاجي شليك كرد و با شعار " درود بر رجوي و درود بر مجاهدين " از مغازه خارج شد و سر خيابان جلوي تويوتايي كه از آنجا مي گذشت را گرفت و به وسيله ي آن از محل حادثه دور شد .

در اطراف مغازه ي حاج احمدي اعلاميه هايي ديده مي شد كه روي آنها نوشته شده بود : خائنان به خدا و خلق را از مجازات و سلاح مجاهدين گريزي نيست ! واحد عملياتي مجاهد شهيد علي حاجيان ، نام عمليات : مجاهد شهيد صادق افشار ."

 

•مدخلي بر كارنامه ي تروريسم سازمان مجاهدين خلق ايران

فصول آتي اين نوشتار به ارائه ي كارنامه ي تروريستي سازمان مجاهدين از مقطع ورود به فاز مسلحانه در 30 خرداد 1360 تا آخرين مرحله از فعاليت هاي تروريستي آن در سال 1379 اختصاص يافته است .

ويژگي اين فصل تكيه ي صرف بر منابع دروني سازمان و ارگان رسمي آن (نشريه ي مجاهد) خواهد بود ، چرا كه سازمان به هيچ روي امكان تكذيب محتويات نشريه ي رسمي خود را ندارد و از سوي ديگر با محور قرار گرفتن نشريه ي رسمي و ارگان سازمان ، هرگونه شائبه ي غرض ورزي و يا اتهام زني به سازمان (در حوزه ي تروريسم) منتفي مي گردد .

بر اين اساس جهت تدوين فصول آتي مجموعه ، نشريه ي مجاهد منتشره در حد فاصل تير ماه 1360 تا 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و مواردي كه سازمان رسماً و از طريق بيانيه ، اطلاعيه و يا خبر ، به انجام عمليات تروريستي در داخل خاك جمهوري اسلامي و عليه منافع و يا شهروندان ايراني اعتراف نموده ، استخراج و پس از دسته بندي و تطبيق ، ارائه خواهد شد .

بايد يادآوري كرد كه اين غربالگري در خصوص شماره ها و نسخ در دسترس نشريه ي مجاهد صورت گرفته و شامل تمامي نشريات مجاهد منتشر شده در حد فاصل تير ماه 1360 تا شهريور 1379 نمي شود .

مطالب اين فصول به شرح ذيل در سه قسمت دسته بندي و تفكيك شده است :

•فصل دوم : عمليات هاي تروريستي عليه شخصيت هاي مهم سياسي _ مذهبي ، چهره هاي مشهور .

•فصل سوم : عمليات هاي تروريستي عليه مسئولان و كارگزاران غير مشهور يا كمتر مشهور و شهروندان عادي .

•فصل چهارم : عمليات هاي تروريستي و خرابكارانه عليه امكان و منافع جمهوري اسلامي داخل خاك ايران .

لازم به ذكر است كه استناد به نشريه ي مجاهد به معناي پذيرش و صحت آمار و ارقام تلفات و نتايج عمليات هاي تروريستي نيست و صرفاً از جهت بر عهده گرفتن مسئوليت عمليات هاي تروريستي قابل استناد است .

چرا كه سازمان در پاره اي اوقات براي روحيه بخشي به اعضاي خود ، ميزان تلفات وارده و نتايج حاصل از عمليات هاي تروريستي خود را به صورتي مبالغه آميز و با ارقامي غير واقعي مطرح ساخته است .

 

« فصل دوم »

عمليات هاي تروريستي عليه شخصيت هاي سياسي _ مذهبي مشهور

1. عمليات تروريستي منجر به شهادت محمد كچويي (2)

محمد كچويي متولد 1329 ، از چهره هاي مبارز قبل از انقلاب اسلامي بود و به همين دليل در سال 1353 از سوي رژيم پهلوي دستگير و به حبس ابد محكوم گرديد . وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سمت مدير زندان اوين برگزيده شد و در تاريخ 8/4/1360 در زندان اوين هدف ترور يكي از عوامل سازمان به نام كاظم افجه اي قرار گرفت و به شهادت رسيد .

 

نشريه ي مجاهد به دفعات به معرفي قاتل شهيد كچويي و شرح عمليات تروريستي او پرداخته است ، از جمله در شماره هاي 1394 ، 446 ، 499 . به عنوان نمونه در شماره 499 در اين باره چنين آمده است :

" مجاهد قهرمان محمد كاظم افجه اي نخستين شهيد مقدس عمليات فدايي مجاهدين ، پس از پيروزي انقلاب به عضويت سازمان در آمد و در اسفند ماه 1358 پس از مشورت با سازمان به عنون پاسدار در زندان اوين مشغول به كار شد .

شب هفتم تير ماه 1360 كاظم در پايگاه محمد ضابطي و توسط او و يكي ديگر از فرماندهان مجاهد در خصوص طرح عمليات ترور سه تن از مسئولان زندان اوين ، يعني محمد گيلاني ، لاجوردي و كچويي به صورت كامل توجيه شد .

شب هشتم تير ماه كاظم آخرين نشست را با رابط خود انجام داد و يك سلاح كمري را به عنوان اولين سلاح سازماني دريافت نمود . ظهر روز هشتم تير ماه 1360 كاظم به نهارخوري اوين رفت و با استفاده از سلاح كمري خود محمدي گيلاني ، لاجوردي و كچويي را غافلگير كرده و به سمت لاجوردي شليك كرد .

در اين لحظه كچويي كه براي دفاع از لاجوردي خود را به روي او پرتاب كرده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كاظم حين خشاب گذاري مجدد توسط مأموران زندان دستگير شد و پس از دستگيري خود را از طبقه ي سوم ساختمان زندان به پايين پرتاب كرد . "

 

 

پی نوشت:

1. نشريه ي مجاهد ، شماره ي 137 ، ص 18

2 بايد يادآوري كرد كه عمليات هاي مورد اشاره در اين فصل بر اساس تاريخ اجراي عمليات مرتب شده است .

تبار ترور (2)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

«مکتب حاج قاسم» در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین پناهیان

در مکتب حاج قاسم عقلانیت حرف اول را می‌زند

محمدمهدی حسین‌پور، بنیاد هابیلیان

دموکراسی به شیوۀ منافقین

دبیرکل حزب سوسیالیست دموکرات کردستان

تا ۲۰ سال آینده کسی مثل حاج قاسم نمی‌آید

متن کامل وصیت‌نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی؛

شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

خط نفوذ؛ هم استراتژی هم تاکتیک

یک افسر ارشد اقلیم کردستان عراق

شهید سلیمانی در جنگ علیه داعش همراه ما بود

بهمن 1357
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان