اسناد جنايت و عاملين ترور شهيد محمود شفيعي

 

Gh Shafiy1

1) اظهارات حسين شيخ الحكماء فرمانده واحدهاي تروريستي منطقه شرق تهران در اين باره :

" .... افراد واحد تروريستي : مقصود رسولي ، حبيب عابديني

تاريخ و ساعت عمليات تروريستي : 7/2/61 ساعت 15/10 صبح

مكان عمليات تروريستي : ستارخان ، شادمان ، ترور برادر محمود شفيعي و سرقت كلت و مدارك وي ...

شيوه عمليات تروريستي : واحد تروريستي در حين گشت زني با مشاهده برادر شفيعي كه تيپ حزب اللهي داشت جلو رفته و تروريست ها به او مي گويند كه شما چكاره هستيد كه او مي گويد من مسلح هستم و حكم دارم كه ترورريست ها كلت و مدارك را گرفته و با به شهادت رساندن برادر شفيعي متواري مي شوند ... "

2) اظهارات كيومرث شاهي پامچلو عضو تشكيلات منافقين درباره اين جنايت :

" ... شيوه عمليات تروريستي .... اين عمليات را كه خود حبيب الله عابديني به من تعريف كرده است سوار يك موتور همراه با مقصود رسولي بوده اند كه حبيب الله عابديني موتور سوار بوده ، بعد از مدتي گشت زدن در خيابان دو نفر كه ظاهر حزب اللهي داشتند و از پياده رو راه مي رفتند ايست مي دهند ... مقصود رسولي يك تير به طرف سينه يكي مي زند و نفر دوم متوجه شده بود فرار مي كند ... "

آخرين برگ بازنده :

استكبار جهاني به زانو در آوردن انقلاب شكوهمند اسلامي ايران دسائس رنگارنگي را به اجرا گذارده است . محاصره و تحريم اقتصادي و نظامي ، كودتاي نظامي ، آشوب و بلواهاي منطقه اي و به اصطلاح قومي ، گوشه اي از اين توطئه ها و تقويت دولت ميانه رو و ليبرال هاي غربگرا و تحميل جنگ ، گوشه اي ديگر از آنها مي باشد .

اين ترفندها يكي پس از ديگري به لطف خدا و درايت رهبري انقلاب و عزم راسخ امت مسلمان در هم شكسته شد و استكبار جهاني آخرين برگ بازنده اش را نيز بازي كرد . تروريسم آخرين تير در تركش ابرقدرت هاي شرق و غرب بود كه به وسيله دست مايه هاي استكبار جهاني عليه امت اسلام به كار گرفته شد و چشم و چراغ شيطان بزرگ به شمار مي رفت .

در اثر اين توطئه بسياري از خدمتگزاران صديق اسلام به شهادت رسيدند و خون هاي بسياري بر اين خاك مقدس ريخته شد كه خون پاك شهيد محمود شفيعي از آن نمونه است . اما همانگونه كه ساير ترفندها نتيجه اي مگر انسجام هر چه بيشتر انقلاب به بار نياورد و امت اسلام را آبديده تر كرد ، تروريسم نيز براي طراحان و مجريان جنايتكارش جز شكست حاصلي نداشت و به فرو پاشي تشكل هاي تار عنكبوتي گروهك هاي وابسته و از جمله منافقين منجر گرديد و در پرتو عظمت خون شهيدان اين كارزار شوم ، انقلاب اسلامي گامي ديگر در جهت بالندگي و شكوفايي بيشتر برداشت .


    • هیچ نظری یافت نشد

    نظر خود را اضافه کنید

    0
    https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9055580&tmpl=component
    نظر شما به دست مدیر خواهد رسید