اسناد خیانت (3)

معرفی اصغر بدیع زادگان

مسعود رجوی درمورد " اصغر بدیع زادگان " که در آن هنگام متواری و ساواک در تعقیب او بود ، اطلاعاتی به شرح زیر در اختیار ساواک گذاشته است :

استادیار دانشکده فنی تهران است ، مشخصات ظاهری بدیع زادگان ، ساواک را راهنمایی کرده " محمد حنیف نژاد " و " ناصر صادق " و " سعید محسن " و " محمود عسگریزاده " و " بهمن بازرگان " و ... هم در مورد او اطلاعاتی دارند ، مسالهی تهیه ی جوهر نامرئی و ارتباط با خارج را به بدیع زادگان نسبت داده است ، وارد کردن اسلحه و مهمات و جاسازی در ته ساک توسط بدیع زادگان ، بدیع زادگان را از افراد بالای سازمان ( یعنی مرکزیت ) معرفی کرده است ، اینکه بدیع زادگان مدتی در اروپا بوده و کلیه ی اطلاعات مربوط به خارج را می دانسته است .

این سند و دیگر اسنادی که در آینده ارائه خواهد شد جای تامل بسیار دارد . گمان نمی رود اگر بدیع زادگان در آن هنگام بازداشت شده بود بیش از آنچه مسعود رجوی درمورد او به ساواک گفته است چیزی می توانسته بگوید . به ویژه که " وارد کردن اسلحه و مهمات " از نظر ساواک و دادگاه های آریا مهری جرمی محسوب می شده که مسلما مجازاتش اعدام بود . با توجه به چنین اطلاعات سودمندی که رجوی در اختیار ساواک گذاشته می توان دریافت چرا دیگران اعدام شدند و فقط او مورد عفو قرار گرفت !

Sanade 3

سند شماره ی 3

بازجویی از مسعود فرزند حسین شهرت رجوی

سوال – مشروح اطلاعات درمورد اصغر

جواب – اصغر را هم در راه کوه شناختم . فردی بود درسطح بالا ،بعدا دراثر اشتباهی که خودش کرد فهمیدم که هم مهندس است و هم استادیار دانشکده فنی و نام واقعی اش بدیعی یا ودیعی است . او اخیرا از خارج به ایران بازگشت و مدت زیادی در اروپا بود و مکاتبات ما با خارج از طریق او بود . اصولا اطلاع اصلی را ازمسائل خارج او داشت درمنزل ما زندگی نمی کرد و در تهران خانواده و منزل شخصی داشت . حدس می زدم که اصلیت او باید اصفهانی باشد بعد از بازگشت خود به ایران مسائل مربوط به خارج با او بود و این مسئولیت او را تشکیل می داد . امضا مسعود رجوی


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10277513&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان