ارزيابي درخواست گروهک منافقين براي انتقال به مرز اردن

منافقين در دوران حکومت رژيم صدام با حزب بعث عراق پيوند ناگسستني داشتند بعد از سقوط صدام سازمان منافقين نقش حلقه واسط بين اعضاي حزب بعث باقي مانده در خاک عراق و اعضاي اين حزب در خارج از عراق بازي مي کرد و مي کند

Hasheminejad009

سيدجواد هاشمي نژاد دبيرکل بنیاد هابيليان در گفت وگو با خراسان در پاسخ به اين سوال که چرا سرکرده گروهک منافقين از آمريکا درخواست کرده که ساکنان اردوگاه اشرف به مناطق مرزي اردن منتقل شوند اظهار داشت: منافقين در دوران حکومت رژيم صدام با حزب بعث عراق پيوند ناگسستني داشتند بعد از سقوط صدام سازمان منافقين نقش حلقه واسط بين اعضاي حزب بعث باقي مانده در خاک عراق و اعضاي اين حزب در خارج از عراق بازي مي کرد و مي کند.

وي افزود: برخي از خاندان صدام و اعضاي حزب بعث پس از سقوط صدام به اردن فرار کرده اند و از آن کشور حرکت هاي تروريستي در خاک عراق را سازمان دهي مي کنند به طور طبيعي يکي از اهرم ها و بازوان اجرايي آن ها منافقين هستند.

هاشمي نژاد تأکيد کرد: درخواست اخير سرکرده گروهک منافقين بر حفظ تشکيلات در عراق و انتقال شان به مرز اردن براي نزديکي هر چه بيشتر به بازماندگان حزب بعث در اردن ارزيابي مي شود.

وي در ادامه افزود: از آن جا که بر اساس اسناد موجود منافقين با حمايت آمريکا در حرکات خرابکارانه سوريه نيز دخالت دارند دليل ديگر اين درخواست نزديک بودن منافقين به اين حوزه عملياتي مي تواند باشد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9934001&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان