نمایش 7951 - 7980 از 17159
  نام نام خانوادگی نام پدر استان تولد تاریخ تولد شغل تاریخ شهادت نحوه ترور شهر شهادت مکان شهادت جنسیت
عبدالوهاب سامری مجید همدان 1336/03/20 نجار 58// حمله مسلحانه خرمشهر نامشخص مرد
احمد سامقانی قدرت الله خراسان 1339/06/01 سرباز 62/01/03 حمله مسلحانه بوکان بوکان مرد
کاظم سامی کرمانی غلامرضا تهران 1313/06/06 پزشک 67/09/04 ترور تهران مطب مرد
حسین سامی مقام عباس تهران 1315/03/09 نظامی 59/05/15 اعدام سنندج نامشخص مرد
غفور سامیه محمد کرمانشاه 1328/09/01 پاسدار 58/12/06 حمله مسلحانه پاوه نامشخص مرد
اردلان ساوجی حجت الله تهران 1342/02/15 سرباز 66/05/15 حمله مسلحانه سردشت سردشت مرد
عباس ساوجی نیا قدرت الله تهران 1349// نظامی 74/01/29 حمله مسلحانه شهرستانایرانش مرد
حسن ساویز احمد تهران 1341/01/10 کارمند 67/05/06 حمله مسلحانه اسلام آبادغرب مرد
اسمعیل سایه میری محمدامین کردستان 1344/01/02 سرباز 66/04/11 حمله مسلحانه سقز نامشخص مرد
درویش سائلی محمد فارس 1340/04/03 سرباز 62/03/03 حمله مسلحانه سردشت نامشخص مرد
ابوالفتح سبحانی فرج الله کردستان 1336/01/01 راننده پایه دو 70/05/02 حمله مسلحانه دیواندره سقز مرد
احمد سبحانی بابامراد کردستان 1312/09/02 کارگر 66/05/31 ترور مریوان نامشخص مرد
ایرج سبحانی امیر خراسان 1341/03/02 پاسدار 63/03/31 حمله مسلحانه سیروحسنلو مرد
جبار سبحانی کنعان کرمانشاه 1316/07/20 بسیجی 63/05/27 حمله مسلحانه پاوه نامشخص مرد
جواد سبحانی ذبیح الله تهران 1314/05/07 فروشنده 60/10/30 ترور تهران خ16متریامی مرد
حاج علی سبحانی کاکاحمد کرمانشاه 1316/09/06 کارمند 59/03/11 حمله مسلحانه پاوه نامشخص مرد
حسن سبحانی جواد تهران 1347/01/01 دانش آموز 63/03/16 حمله مسلحانه بوکان مرد
رحیم سبحانی احمد کرمانشاه 1336/07/05 پاسدار 60/02/31 حمله مسلحانه جوانرود خانهشور مرد
رشید سبحانی محمود کردستان 1303/02/05 پاسدار 61/06/12 حمله مسلحانه دیواندره نامشخص مرد
سیدصمد سبحانی سیدولی کردستان 1334/10/05 سایر 59/05/01 حمله مسلحانه سقز نامشخص مرد
طاهر سبحانی محمد کردستان 1342/07/01 سرباز 64/05/09 حمله مسلحانه سنندج ارتفاعاتمیانه مرد
عبدالحکیم سبحانی محمد کردستان 1348/07/01 سرباز 68/05/10 حمله مسلحانه سقز نامشخص مرد
عبدالکریم سبحانی احمدعلی فارس 1342/06/09 پاسدار 65/05/27 حمله مسلحانه جوانرود شیخصالح مرد
غفار سبحانی محمدشریف کردستان 1344/07/09 سرباز 64/04/14 حمله مسلحانه مریوان نامشخص مرد
غلامرضا سبحانی غلامعلی خراسان 1342// سرباز 62/11/16 حمله مسلحانه ارومیه پاسگاه گنبد مرد
فایق سبحانی رشید کردستان 1342/01/05 بسیجی 62/07/29 حمله مسلحانه دیواندره داضروستا مرد
کریم سبحانی سلیم کردستان 1342/01/02 سرباز 64/05/09 حمله مسلحانه سنندج نامشخص مرد
محمدعلی سبحانی سبزعلی اصفهان 1340/10/09 پاسدار 61/10/02 حمله مسلحانه کامیاران محورکامیاران مرد
محمدعلی سبحانی عباس کردستان 1320/03/02 بسیجی 60/12/28 حمله مسلحانه سنندج نامشخص مرد
غلامرضا سبحانی پور علی کرمان 1339/01/10 فروشنده 59/10/26 حمله مسلحانه نامشخص مرد