سند ۱۵


نامه دادستان انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر ارائه اسامی کلیه ساکنان خانه‌های سازمانی کوی ولی‌عصر به حمید نقاشیان در راستای تعقیب اعضای گروه فرقان
بسمه تعالی
دادسرای انقلاب اسلامی تبریز
ریاست محترم سازمان آب و برق تبریز
مقتضی است اسامی کلیه ساکنان خانه‌های سازمانی واقع در کوی ولیعصر با شماره تلفن هر منزل و کروکی کلیه ساختمان‌ها را به حامل این نامه مرحمت فرمایید.
دادستان کل انقلاب اسلامی تبریز
اسماعیل‌زاده
۱۵/۸/۱۳۵۸