سند ۱۴


نامه برادر محسن رضایی به مرکز اسناد ملی، مبنی بر در اختیار قرار دادن مدارک و پرونده‌های مورد نیاز
از: ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به: مرکز اسناد ملی، برادر مروج
برای پیگیری تروریسم سیا و جاسوسان حرفه‌ای که بهترین عزیزان ما را مورد هجوم قرار دادند، خواهشمند است مدارک و پرونده‌هایی که با حکم دادستان برادر حمید نقاشیان سنخیت و رابطه دارد در اختیار وی گذاشته شود تا برادر، مدارک مورد لزوم را خلاصه و یا فتوکپی کند و برای پیگیری به این مرکز حمل نماید.
ستاد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محسن رضایی
۱۱/۵/۵۸