خاطرات عزت‌شاهی از موسی خیابانی

منبع: خاطرات عزت‌شاهی


موسی خیابانی پس از طی دوره آموزش های چریکی به کشور بازگشت ، اما در ضربه شهریور ۵۰ دستگیر و محاکمه و به حبس ابد محکوم شد ، در تمام طول مدت زندان او از حامیان پر و پا قرص مسعود رجوی و دست راست او بود ، و همراه با موضع گیری رجوی تغییر ایدئولوژی سازمان در خارج از زندان را حرکتی اپورتونیستی و فرصت طلبانه (نه انحرافی و ارتدادی) دانست و از آن به کودتا یاد کرد .

در سال ۵۴ هنگامی که علمای حاضر در بند یک اوین نظر به نجاست مارکسیست ها دادند، خیابانی با عصبانیت گفت : ما احتیاج به شما روحانیون نداریم و شما بودید که دنباله رو ما بودید و الان هم شما هستید که باید به دنبال ما حرکت کنید و به مقابله با فتوا برخاستند .

او پس از آزادی در سال ۵۷ به همراه احمد حنیف نژاد برادر کوچک تر محمد به تبریز رفت و شعبه سازمان را در آن شهر ایجاد کرد ، او در سال ۵۸ با آذر رضایی دختر حاج خلیل و خواهر ۲۲ ساله رضایی ها ازدواج کرد ، در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی از تبریز نامزد شد و تا مرحله دوم پیش رفت اما در این مرحله نتوانست رأی لازم را به دست آورد .

موسی به عنوان کادر مرکزی سازمان بعد از مسعود رجوی نافذترین فرد سازمان بود و در سال ۶۰ رهبر عملیاتی آن محسوب می شد و چندین عملیات مسلحانه تیم های سازمان علیه ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی را هدایت و سازماندهی کرد ، سرانجام در ۱۹ بهمن ۶۰ به همراه آذر همسرش و اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی در یکی از خانه های تیمی به محاصره در آمدند و همگی در درگیری مسلحانه کشته شدند .