شیفته خدمت

معرفی نرم افزار عنوان: شیفته خدمت توليد كننده :نشر شاهد این نرم افزار در قالب DVD مجموعه اي از اطلاعات شهيد بزرگوار آيت...

رایحه بهشتی

معرفی نرم افزار عنوان: رایحه بهشتی این نرم افزار شامل بخشهای زیر است: آخرین جلسه شامل شرح ماجرا، پیام امام، از زبان...

جوانی فراتر از زمان

معرفی نرم افزار عنوان: جوانی فراتر از زمان نرم افزار زندگی شهید دیالمه با حضور تعدادی از خانواده های شهدای هفتم تیر در...

امت مظلوم

معرفی نرام افزار عنوان: امت مظلوم سیری در اندیشه و گفتار شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی مجموعه سخنرانیها، مقالات، نقد...