قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۲۳

من عادل خلخالی زر هستم، اهل تهران، ساکن شهران هستم.
حدود ۴ سال در سازمان منافقین بودم، از ترکیه به آنها وصل شدم. در مدتی که آنجا بودم، با مسئولان بالای سازمان درگیری هم داشتم، حتی به برخورد فیزیکی هم کشید. اجازه برگشت به من نمی دادند و من را تهدید کردند. بعد از این که آمریکا به عراق حمله کرد، دست بستگی برایشان به وجود آمد که دیگر نمی توانستند سر نیروهایشان را زیر آب کنند. چون آمریکا اسامی نفرات را داشت توسط آی دی کارتهایی که صادر کرده بود. دست بستگی داشتند و ما توانستیم از این فرصت استفاده کنیم و به کمپ آمریکایی ها برویم. ۸ ماه آنجا توی کمپ آمریکایی ها بودم، بعد که از رادیو شنیدم که جمهوری اسلامی ایران عفو داده است، به وطنم برگشتم.

دریافت فیلم مصاحبه