مستند مجاهدین خلق تولید شبکه بی بی سی

بارگزاری در :  24-Jan-2017
بازدید :  2140
به روزرسانی توسط :  admin
+ Add To
کد الصاق فيلم Iframe گزارش
مستند تهیه شده توسط شبکه بی بی سی که به بررسی ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) می پردازد.
توضیح: این مستند مربوط به زمانی است که منافقین هنوز در لیست تروریستی ایالات متحده قرار داشتند و پادگان اشرف نیز همچنان در اختیار آنها قرار داشت.
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
17
تاریخ : 1359/11/17
24
تاریخ : 1359/11/24
25
تاریخ : 1359/11/25
30
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان