عنوان تاریخ نویسنده

حکایت زمستان

در این پادکست روایتی را از دوران اسارت عباس حسین مردی از کتاب حکایت زمستان درباره شکنجه‌های وحشتناک منافقین که به عملیات مهندسی معروف بود را خواهید شنید

حکایت زمستان

1396-02-11 عباس حسین مردی

هابیلیان - قسمت اول

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت اول

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

هابیلیان - قسمت دوم

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت دوم

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

هابیلیان - قسمت سوم

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت سوم

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

هابیلیان - قسمت چهارم

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت چهارم

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

هابیلیان - قسمت پنجم

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت پنجم

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

هابیلیان - قسمت ششم

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت ششم

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

هابیلیان - قسمت هفتم

نمایش "هابیلیان" ماجرای زندگی ناصر که یک استاد جامعه شناس است و در آمریکا مشغول تحصیل می باشد را روایت می کند. پس از پایان تحصیلات آماده بازگشت به ایران می شود که ناگهان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با پیشنهادی اغوا گرانه او را مردد به بازگشت می کند. همسر ناصر اما به ماجرا مشکوک است و ... . در این نمایش رادیویی مینا شجاع، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی ، محمد عمرانی، عباس شادروان ، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، حوا الهویی، رامین پور ایمان و ... به ایفای نقش می پردازند. "هابیلیان" به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، گویندگی احمد گنجی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور.
این نمایش رادیویی توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و با همکاری بنیاد هابیلیان تولید شده است.

هابیلیان - قسمت هفتم

1396-01-06 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو

ما کم کاری داشتیم

پادکست حادثه تروریستی هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و 72 تن از نمایندگان مجلس و وزرای دولت از زبان مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره)

ما کم کاری داشتیم

1395-12-26 بنیاد هابیلیان

17000شهید ترور کشور

پادکست بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 17000 شهید ترور کشور

17000شهید ترور کشور

1395-12-26 بنیاد هابیلیان

دادگاه حقوق بشر

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به مناسبت بیانات رهبر انقلاب درباره نقض حقوق بشر توسط دولت ایالات متحده آمریکا مجموعه صوتی «دادگاه حقوق بشر» را تهیه و منتشر کرده است. قسمت ششم از این مجموعه صوتی به حمایت‌های دولت آمریکا از منافقین می‌پردازد. در این قسمت رهبر انقلاب حمایت‌های آمریکا از منافقین را به عنوان مصداقی از پشتیبانی‌های همیشگی دولت ایالات متحده از تروریسم معرفی می‌کنند.

دادگاه حقوق بشر

1395-12-26 khamenei.ir

تقویم وقایع تروریستی ایران

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
تاریخ : 1359/04/01
2
تاریخ : 1359/04/02
3
تاریخ : 1359/04/03
4
تاریخ : 1359/04/04
5
تاریخ : 1359/04/05
6
تاریخ : 1359/04/06
8
تاریخ : 1359/04/08
10
تاریخ : 1359/04/10
12
تاریخ : 1359/04/12
14
تاریخ : 1359/04/14
15
تاریخ : 1359/04/15
17
تاریخ : 1359/04/17
19
تاریخ : 1359/04/19
22
تاریخ : 1359/04/22
24
تاریخ : 1359/04/24
28
تاریخ : 1359/04/28
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان