شهدای جمعه
توجه: دانلود کتاب تنها پس از ورود با حساب کاربری مقدور خواهد بود

عنوان:      شهدای جمعه
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
تعداد صفحات:      61
زبان:      فارسی
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
توضیحات:     

در زمانی که رژیم بعث، مردم را از رفتن به نماز جمعه بر حذر م یداشت و به بمباران و موشک باران نماز جمعه تهدید م یکرد، منافقان نیز بیکار ننشسته و با یک طرح از قبل تعیین شده و هماهنگ با رژیم عراق، نماز جمعه تهران را در ۲۴ اسفند 1363 به خاک و خون کشیدند. در این جنایت ۱۴ نفر شهید
و ۸۸ نفر مجروح شدند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که در آن زمان در مقام ریاست جمهوری و امامت جمعه تهران در حال ایراد خطبه های نماز بودند، پس از انفجار بمب، با صلابت و بدون هیچ گونه تزلزلی به خطبه ها ادامه دادند و این امر موجب تقویت روحیه ضداستکباری نمازگزاران و امت شهید پرور ایران شد. روزنامه کیهان در ۲۵ اسفند 1363 نوشت: بر اثر انفجار یک بمب دستی در محل برگزاری نماز جمعه تهران که در ساعت 12:29 دقیقه روز گذشته صورت گرفت، چند تن از نمازگزاران شهید و مجروح شدند.


تقویم وقایع تروریستی ایران

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30