روزشمار وقایع تروریستی ایران

30 رویداد وجود دارد

1357
1357/12/08
دزفول, ایران
تیراندازی به سمت منازل مسکونی توسط سرنشینان یک خودرو
1357
1357/12/08
تیراندازی به بیمارستان نیروی هوایی
1357
1357/12/08
تبریز, ایران
افسر ارتش در تبریز ترور شد
1357
1357/12/08
کشتی حامل اسلحه در اهواز کشف شد
1357
1357/12/07
کرمانشاه, ایران
کشف سلاح توسط کمیته انقلاب اسلامی در کرمانشاه
1357
1357/12/07
گروه های مسلح در «صحنه» کرمانشاه وحشت می‌آفرینند
1357
1357/12/07
شهادت مهدی اسپندی توسط عناصر ضدانقلاب
1357
1357/12/07
تهران, ایران
شهادت حسین زارعی توسط فردی شرور
1357
1357/12/06
گنبد كاووس, ایران
شهادت علی‌اصغر بهره‌مند توسط ضدانقلاب
1357
1357/12/06
سرنشینان چند اتومبیل به سوی پاسداران انقلاب اسلامی تیراندازی کردند
1357
1357/12/06
جهرم, ایران
تیراندازی شدید در جهرم
1357
1357/12/06
شهادت صمد حامی نوبری توسط افراد مسلح ضدانقلاب
1357
1357/12/06
تبریز, ایران
عوامل ضدانقلاب در تبریز به دام افتادند
1357
1357/12/05
گزنک, ایران
کشف اسلحه توسط پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در لاریجان
1357
1357/12/05
کشف اسلحه توسط نیروهای کمیته انقلاب اسلامی در همدان
1357
1357/12/05
کاشان, ایران
نقشه انفجار دکل بزرگ (سنتو) در کاشان
1357
1357/12/05
تیراندازی سرنشینان یک خودرو به سوی پاسداران در تهران
1357
1357/12/05
تهران, ایران
صدای رگبار گلوله مردم تهران را وحشتزده کرد
1357
1357/12/05
تصفیه درون گروهی مجاهدین خلق(منافقین)
1357
1357/12/05
ايرانشهر, ایران
تخریب اموال عمومی توسط عناصر ضدانقلاب
1357
1357/12/05
اهواز, ایران
کشف سلاح در مناطق مرزی اهواز
1357
1357/12/05
کشتی حامل اسلحه توقیف شد
1357
1357/12/04
همدان, ایران
راهزنان توسط نیروهای انقلابی همدان کشته شدند
1357
1357/12/04
تهران, ایران
تیراندازی شبانه ضدانقلاب به مردم
1357
1357/12/04
تهران, ایران
درگیری پاسداران انقلاب و سرنشینان مسلح ۱ خودرو
1357
1357/12/04
پاوه, ایران
حمله افراد مسلح به پاوه
1357
1357/12/03
تهران, ایران
حمله افراد ناشناس به ستاد ژاندارمری
1357
1357/12/02
رشت, ایران
تیراندازی به یکی از پاسداران انقلاب اسلامی توسط افراد مسلح ناشناس
1357
1357/12/02
تهران, ایران
شهادت دو تن از پاسداران انقلاب اسلامی توسط افراد ناشناس
1357
1357/12/01
تهران, ایران
فردی ناشناس مردم تهران را به گلوله بست

تقویم وقایع تروریستی ایران

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29