نهادینه شدن امنیت ملی، محصول هم‌افزایی نخبگان علمی و اجرایی کشور است

بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور) به‌منظور برگزاری هرچه غنی‌تر بخش علمی دومین کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور کشور، توجه ویژه‌ای به دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مؤسسات فعال در این موضوع داشته و نشست‌هایی را جهت این مهم، برنامه‌ریزی نموده است.

نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها در روز دوشنبه یازدهم خردادماه سال جاری با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه برگزار شد. نشست مذکور با عنوان «تروریسم، ژئوپلیتیک مرزی و امنیت ایران» باهدف هم‌افزایی میان نخبگان اجرایی و علمی کشور و به روش توفان مغزی برگزار شد.

دیدگاه‌های مطرح‌شده در جلسات هم‌اندیشی نخبگان دومین کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور کشور در پیوند با خروجی‌های مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره، تجمیع شده و داده‌های مطلوبی را جهت ارائه به تصمیم سازان، به دست خواهد داد.

سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد دبیرکل بنیادهابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)، نخستین سخنران این نشست بود؛ ایشان 17000 شهید ترور کشور را واقعیتی دانست که ضرورت پرداختن به موضوع «ایران قربانی تروریسم» در پیوند با آن قرار دارد؛ ترورهایی که عاملان آن موردحمایت جامعه غربی قرار دارند. آقای هاشمی‌نژاد، نتیجه همراهی جامعه علمی و بدنه اجرایی کشور را افزایش امنیت ملی دانسته که از اهداف اصلی برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی نخبگان است.

دومین اندیشمندی که در نشست مذکور به ارائه سخنرانی پرداختند، استادی از بدنه اجرایی کشور از وزارت اطلاعات بود؛ مدیرکل اطلاعات استان خراسان رضوی، با سخنرانی خود، داده‌های ارزشمندی را در اختیار جامعه دانشگاهی حاضر در جلسه، جهت استفاده در پژوهش‌های محوری آتی در حوزه مرز و تروریسم، قراردادند. این نخبه اجرایی، امنیت مرزهای شرقی کشور به‌ویژه افغانستان را در پیوند با بحث تروریسم خاطرنشان کرده و این کشور را «هارت لند تروریسم» معرفی کرد. وی تأکید کرد پایداری امنیت هنگامی قابل حصول است که مرزهای امنیتی در محیط امنیتی تعریف گردند. ایشان برنامه‌ریزی‌های ویژه در ارتباط با کشور افغانستان، نظیر تبادل اندیشمندان و دانشجویان را یکی از راه‌های مقابله با براندازی نرم اندیشه و فکر افغان‌ها در پروژه ایران هراسی کشورهای غربی نظیر آمریکا، دانست.

در نشست مذکور، اساتید علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه دیدگاه‌ها و تبادل‌نظر با نخبگان اجرایی از دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی پرداختند. دبیر علمی نشست مذکور، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دکتر محسن خلیلی بوده که ضمن اشاره به اهمیت مرز، مدیریت پنل علمی نشست مذکور را با همراهی آقای دکتر غلامرضا کحلکی، عضو کمیته علمی دومین کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور کشور، بر عهده داشتند.

در این نشست، عضو خبرگان رهبری، مولانا نذیر احمد سلامی، کوچک کردن کشورهای اسلامی را تلاش استکبار دانست تا از این طریق، قدرت آن‌ها را بشکنند؛ ازاین‌رو استکبار، پروژه کوچک‌سازی کشورهای اسلامی را در دستور کار خود دارد. این عضو خبرگان رهبری و از علماء اهل سنت که از استان مرزی سیستان و بلوچستان در نشست حضور داشت، مرزهای عقیدتی را مهم‌تر از مرزهای جغرافیایی دانسته ازاین‌رو به‌ضرورت عملکرد حساب‌شده در مرزهای شرقی کشور تأکید کرد.

یکی دیگر از سخنرانان نشست هم‌اندیشی نخبگان دومین کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور کشور، دکتر حسین جهان تیغ استاد دانشگاه از استان سیستان و بلوچستان در سخنان خود، به واکاوی تروریسم و ریشه‌های افراط‌گرایی مذهبی در خاورمیانه پرداخته و دراین‌ارتباط به نقش و جایگاه افغانستان تأکید نمود.

در ادامه بخش نخست از نشست مذکور که در سه وقت محتوایی و پرسش و پاسخی برگزار شد، آقایان دکتر مرتضی منشادی (عضو هیئت‌علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، رحیمی جهان‌آبادی (رییس دانشگاه آزاد اسلامی افغانستان)، سرتیپ دکتر رضوی، دکتر زرقانی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر اعظمی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) به ارائه مطالب خود پرداختند.

دکتر منشادی به مفهوم‌سازی جامعه سیاسی و تروریسم اشاره نموده و به لزوم شایسته‌سالاری در عهده‌دار شدن مسئولیت‌ها در مناطق مرزی تأکید نمودند. ایشان همچنین به‌ضرورت تحقق مراکز مطالعاتی همانند پایتخت اشاره نمودند که نتیجه آن، فراهم آوردن بازخوردها و داده‌های مطلوب جهت ارائه یک نتیجه‌گیری صحیح خواهد بود.

محور مباحث مطرح‌شده در بیانات جناب آقای دکتر رحیمی جهان‌آبادی (ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور افغانستان) مرز، اقلیت‌های قومی، ریشه‌یابی جریانات تروریستی با توجه به‌ضرورت مدنظر قراردادن حقوق اقلیت‌ها و پرهیز از نادیده انگاشتن آن‌ها بود.

در ادامه جلسه، سرتیپ دکتر رضوی، به تبیین تجربیات ارزشمند و میدانی خود از مشاهدات حاصل از خدمت در مرزهای کشور پرداخت؛ تجربیاتی که به تعمیق دیدگاه‌های نخبگان علمی حاضر در جلسه جهت تحقیقات کاربردی آتی در حوزه مرز و تروریسم، کمک شایان توجهی خواهد داشت.

دو نفر از اساتید دیگری که در بخش نخست از نشست هم‌اندیشی نخبگان کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور کشور و با عنایت به تخصص خود و موضوع بحث به تبیین دیدگاه‌هایشان در خصوص مرز و تروریسم پرداختند، آقایان دکتر زرقانی و اعظمی بودند؛ این دو استاد، تحلیلی جامع از وضعیت مرزهای کشور ارائه نموده و بحران‌های مرزی را مورد واکاوی قراردادند. اساتید مذکور به تحلیل ضرورت آمایش سرزمین پرداخته و نقش آن را در تأمین امنیت مرزها مورد مداقه قراردادند.

در بخش دوم از نشست مذکور، دکتر وحید سینایی (دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و جناب آقای دکتر انصاری (مدیر اتاق فکر استان خراسان رضوی) به اهمیت آب در بحران‌های امنیتی و خشونت اشاره نمودند؛ این اساتید، وجود آب را از عوامل توسعه‌یافتگی دانسته که فقدان آن را تنش‌زا و خشونت‌بار، ارزیابی نمودند.

در این بخش از نشست هم‌اندیشی تروریسم، ژئوپلیتیک مرزی و امنیت ایران، آقای محمدرضا جهان تیغ پاک (مسئول پدافند غیرعامل استان سیستان و بلوچستان) به تجزیه‌وتحلیل مباحث پیرامون تروریسم و مرز پرداخته و با حاضرین در جلسه از تجربیات خود سخن گفت؛ ایشان، یکی از راهبردهای اساسی آمریکا را منفعت‌گستری در تمام جهان بیان دانست که باعث شده تا آن‌ها این حق را برای خود قائل شوند تا هرکجا که منافع خود را در حال تهدید ارزیابی نمایند به اقدامات نظامی متوسل شوند. این اندیشمند اجرایی، عنصر استکبارستیزی برآمده از قرآن را عامل رویارویی آمریکا در مقابل اسلام ارزیابی کرد. وی تأکید کرد آن کشور اسلامی دوست آمریکا است که حافظ منافع آن باشد. وی، مسئول تئوری اسلام هراسی را بدواً بن‌لادن معرفی نمود؛ اما اشاره به خاتمه تاریخ‌مصرف آن و از میان برداشته شدنش، همانند شاه نمود. مسئول پدافند غیرعامل سیستان و بلوچستان با طرح این پرسش که هدف آمریکا از کوچک کردن خاورمیانه چیست؟ بیان کرد: اساساً اسلام و قرآن با استکبار در تضاد است به همین دلیل آمریکا درصدد است با کوچک کردن کشورهای خاورمیانه، قدرت آنان را بشکند. جهان تیغ، ضمن تأکید بر این‌که پاشنه آشیل خاورمیانه قومی و مذهبی است، گفت: ما باید به سمت ارائه راهکارهای فرهنگی حرکت کنیم.

در ادامه این بخش از نشست، اساتید دانشگاه فردوسی مشهد؛ آقایان دکتر محمدجواد رنج‌کش (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، روح‌الله اسلامی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر سید حسین اطهری (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر احمد فاطمی‌نژاد (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و جناب آقای دکتر سید محمدعلی تقوی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد) به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه موردبحث پرداختند. این اساتید به تبیین و تحلیل زمینه‌های سرایت و گسترش تروریسم و مبانی قومی، اقتصادی، فکری، اعتقادی و مرامی شکل‌گیری جریان‌های تروریستی در مناطق هم‌جوار ایران، پرداختند.

یکی دیگر از نخبگان اجرایی حاضر در جلسه که به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه مرز و تروریسم پرداخت، فرماندار سابق شهرستان میر جاوه، جناب آقای دکتر گنجی بود. ایشان با اشاره به وظیفه نخبگان و علما در تبیین ماهیت گروه‌های تکفیری و با توجه به فعالیت‌های گروه‌های جاسوسی پیرامون مرزهای ایران و نیز، بن‌مایه‌های اقتصادی این گروه‌ها، ‌ضرورت برنامه‌ریزی دقیق پیرامون این مهم را یادآور شد. ایشان، به تبیین تجربیات و اقدامات استانداری سیستان و بلوچستان در ارتباط با کاهش زمینه‌های تعارض پرداخته و به نقش‌آفرینی اقلیت‌های مذهبی و جنسیتی (بانوان) اشاره نمودند.

در آخرین بخش از نشست تروریسم، ژئوپلیتیک مرزی و امنیت ایران که در چارچوب یکی از پیش نشست‌های علمی دومین کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور کشور برگزار شد، نخبگان حاضر در جلسه به تبادل‌نظر و پاسخ به پرسش‌های یکدیگر پرداختند. یکی از ویژگی‌های این بخش از نشست، مشارکت گسترده دانشجویان در مباحث بود که عمده دغدغه آن‌ها پر شدن خلأ موجود میان تصمیم سازان اجرایی و دانشگاهیان کشور بود.

مشروح سخنان، دیدگاه‌ها و نظریات نخبگان حاضر در این نشست؛ به زودی در سلسله گزارش‌هایی به منظور انعکاس آن به مخاطبان در سایت کنگره بین المللی 17000 شهید ترور درج خواهد گردید.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

گفت‌وگوی بنیاد هابیلیان با مادر شهید علی‌اکبر نوعی قالیباف

کومله نوجوان 15ساله‌ام را ترور کرد

ویژه‌نامه رمز عبور، منافقین بدون سانسور؛ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحمید روحانی

به امام می‌گفتند اگر از منافقین حمایت نکنید، میان مردم جایگاهی نخواهید داشت

دکتر مصطفی انتظاری هروی؛ بنیاد هابیلیان

مقاومت عربی، تنها راه توقف سونامی تروریسم دولتی آل‌سعود

جیب‌بری به روش منافقین

به نام زلزله‌زدگان، به کام منافقین

گفت‌وگوی بنیاد هابیلیان با همسر شهید رستم رشیدی

هنوز پسرمان به دنیا نیامده بود که کومله رستم را ترور کرد

جدیدترین مطالب

دکتر رضا اختیاری امیری، بنیاد هابیلیان

زلزله کرمانشاه و تلاش منافقین جهت تطهیر چهره

جیب‌بری به روش منافقین

به نام زلزله‌زدگان، به کام منافقین

گفت‌وگوی هابیلیان با استاد دانشگاه آر.ام.آی.تی استرالیا

عربستان با حمایت از برخی گروه‌ها مانند داعش، منطقه را بی‌ثبات می‌کند

گفت‌وگوی بنیاد هابیلیان با همسر شهید رستم رشیدی

هنوز پسرمان به دنیا نیامده بود که کومله رستم را ترور کرد

گفت‌وگوی تقریب با دبیرکل بنیاد هابیلیان

رسانه‌ها اجازه ندهند جنایات حامیان تروریسم مخفی بماند

مطالب پربازدید بخش خبر

در پی درگیری نیرو‌های مرزبانی با تروریست‌ها صورت گرفت

شهادت مرزبانان چالدران خللی در عزممان در مبارزه با تروریسم ایجاد نمی‌کند

عزم ایران در مبارزه با تروریسم، جدی‌تر از گذشته

وداع با شهدای مرزبان چالدران در کنار پیام‌های تسلیت مسئولان+تصاویر

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان اعلام کرد

برگزاری همایش «جهان بدون ترور» ویژه دانش‌آموزان

در مراسم رونمایی از کتاب «هژمونی فریب» مطرح شد

رمزگشایی از اصرار گروهک منافقین بر مرگ رجوی

تقویم وقایع تروریستی ایران

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27
29
30
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان